Automatinis rašybos tikrinimas

„LibreOffice“ programa gali automatiškai tikrinti rašybą renkant tekstą ir pabraukti klaidingai užrašytus žodžius raudona banguota linija.

Jei norite tikrinti rašybą automatiškai renkant tekstą:

  1. Pasirinkite Priemonės → Automatinis rašybos tikrinimas.

  2. Dešiniuoju pelė klavišu spustelėkite raudona banguota linija pabrauktą žodį ir pasirinkite pakaitalą iš kontekstiniame meniu pateikiamo sąrašo arba iš submeniu Visada keisti į.

Jei pakaitalą pasirinksite iš submeniu Visada keisti į, pabraukto žodžio ir jo pakaitalo pora bus įtraukta į automatinio taisymo sąrašą tuo metu nustatytai kalbai. Jei norite peržiūrėti automatinio taisymo sąrašą, pasirinkite komandą Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Automatinio taisymo parinktys ir atverkite kortelę Keitimas.

Jei pabrauktą žodį norite įtraukti į naudotojo žodyną, pasirinkite komandą Įtraukti į žodyną.

Jei tam tikrus žodžius norite praleisti tikrinant rašybą:

  1. Pažymėkite žodžius, kuriuos norite praleisti.

  2. Būsenos juostoje spustelėkite kalbos valdiklį.

  3. Iš meniu pasirinkite „Jokios (netikrinti rašybos)“.

Naujo žodyno kūrimas

Išimčių įtraukimas į automatinio taisymo sąrašą

Rašybos ir gramatikos tikrinimas

Paremkite mus!