Automatinio rašybos taisymo išjungimas

Pagal numatytąsias nuostatas „LibreOffice“ programa automatiškai taiso daugumą dažnai pasitaikančių rinkimo klaidų ir renkamam tekstui pritaiko tam tikrą formatą.

Žodžio šalinimas iš automatinio taisymo sąrašo

 1. Pasirinkite Įrankiai → Automatinio taisymo parinktys.

 2. Atverkite kortelę Keitimas.

 3. Automatinio keitimo sąraše pažymėkite žodžių porą, kurią norite pašalinti.

 4. Spustelėkite Šalinti.

Automatinio kabučių keitimo išjungimas

 1. Pasirinkite Įrankiai → Automatinio taisymo parinktys.

 2. Atverkite kortelę Lokalės parinktys.

 3. Panaikinkite parinkties „Keisti“ žymėjimą.

Automatinio sakinio pradėjimo didžiąja raide išjungimas

 1. Pasirinkite Įrankiai → Automatinio taisymo parinktys.

 2. Atverkite kortelę Parinktys.

 3. Panaikinkite parinkties „Sakinį pradėti didžiąja raide“ žymėjimą.

Automatinio linijos brėžimo surinkus tris vienodus rašmenis išjungimas

„LibreOffice“ programa automatiškai brėžia liniją tris kartus paeiliui surinkus vieną iš šių rašmenų ir paspaudus įvedimo klavišą: - _ = * ~ #

 1. Pasirinkite Įrankiai → Automatinio taisymo parinktys.

 2. Atverkite kortelę Parinktys.

 3. Panaikinkite parinkties „Tam tikrų rašmenų eilutę keisti horizontale“ žymėjimą.

Paremkite mus!