………………………………

Kuriami sunumeruoti ar suženklinti sąrašai, kai rašote

LibreOffice gali būti automatiškai pritaikomas numeravimas ar ženklinimas rašant.

Įjungti automatinį numeravimą ir ženklinimą

  1. Pasirinkite Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Automatinio rašybos taisymo parinktys, paspauskiteParinktys skirtuką, o tada pasirinkite „Suženklinti ir sunumeruoti sąrašai“.

  2. Pasirinkite Priemonės → Automatinis rašybos taisymas, ir įsitikinkite, kad Rašant yra pasirinkta.

tip

The automatic numbering option is applied only to paragraphs formatted with “Default Paragraph Style”, “Body Text”, or “Body Text, Indented” paragraph style.


Sukurti sunumeruotą arba suženklintą sąrašą rašant

  1. Parašykite 1., i., arba l. pradėti numeruojamą sąrašą. Parašykite * arba - pradėti ženklinamą sąrašą. Taip pat galite rašyti dešinį skliaustelį po skaičiaus vietoj taško, pavyzdžiui, 1) arba i).

  2. Įveskite tarpą, parašykite tekstą ir tada paspauskite įvesti. Naujai pastraipai automatiškai būna pritaikomas kitas numeris ar ženklas.

  3. Paspauskite įvesti dar kartą, kad užbaigtumėte sąrašą.

Note Icon

Galite pradėti numeravimo sąrašą nuo bet kokio skaičiaus.


Changing the List Level of a List Paragraph

Paremkite mus!