Išdėstomi skyriai žvalgiklyje

Galite perkelti antraštes ir prijungti tekstą viršun arba žemyn dokumento tekste naudodami žvalgiklį. Taip pat galite padidinti ir pažeminti antraštės lygį. Norėdami naudoti šią galimybę, suformatuokite antraštes dokumente su vienu iš apibrėžtų antraštės pastraipos stilių. Norėdami naudoti pasirinktiną pastraipos stilių antraštei, pasirinkite Priemonės → Skyriaus numeravimas, pasirinkite stilių Pastraipos stilius langelyje ir tada spustelėkite du kartus skaičių Lygiai sąraše.

tip

Greitai perkelti teksto žymeklį į antraštę dokumente, du kartus spustelėkite antraštę Žvalgiklio sąraše.


Norėdami įtvirtinti Žvalgiklį patempkite pavadinimo langelį į darbinės veiksenos kraštą. Norėdami atlaisvinti Žvalgiklį du kartus sputelėkite jo kadrą, kai tuo pačiu metu laikote nuspaudę mygtuką.

Perkelti antraštę aukštyn arba žemyn dokumente

warning

Įsitikinkite, kad visi antraščių lygiai yra rodomi žvalgiklyje. Numatytomis sąlygomis visi lygiai yra rodomi. Žiūrėkite žingsnius žemiau kaip pakeisti antraštės lygius, kurie yra parodyti.


  1. On the Standard Bar, click the Navigator icon Icon navigator to open the Navigator.

  2. On the Navigator, click the Content Navigation View icon Icon Content Navigation View.

  3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  1. Pertempkite antraštę į naują vietą Žvalgiklio sąraše.

  2. Click a heading in the Navigator list, and then click the Promote Chapter Icon promote or Demote Chapter icon Icon demote.

note

Norėdami perkelti antraštę be jos teksto, nuspauskite kol tempiate arba paspauskite Paauškinti skyriaus lygį arba Pažeminti skyriaus lygį piktogramas.


Paaukštinti arba pažeminti antraštės lygį

  1. Pasirinkite antraštę iš Žvalgiklio sąrašo.

  2. Click the Promote Level Icon promote level or Demote Level icon Icon demote level.

Pakeisti antraštės lygių numerį, kurie yra rodomi

Paspauskite Antraščių lygiai rodomi piktogramoje Piktogramos antraštės lygiai ir tada pasirinkite skaičių iš sąrašo.

Paremkite mus!