Dokumento klasifikacija

Dokumento klasifikacija ir saugumas yra svarbus klausimas verslams ir vyriausybėms.

Informacija yra pakeista tarp vartotojų ir organizacijų, kurie bendradarbiauja siekdami bendro komercinio tikslo. Kai jautri informacija yra įtraukiama, tuomet būna priimama nuostata, kad abi šalys tarpusavyje susitarė kokia informacija yra jautri bei kaip tokia informacija bus identifikuota ir suvaldyta. Bet koks išteklių gavėjas sekdamas sutartas procedūras informacijos jautrumo identifikavimui pasikliaus informacijos tiekėju.

LibreOffice suteikia standartizuotas priemones išreikšti jautriai informacijai, kuri gali būti panaudota tarp šalių, jeigu suderinimo sistemos yra įdiegtos. Tai pateikia rinkinį standartinių ''laukų'', kurie gali būti panaudoti jautrios informacijos laikymui. Tai neapibrėžia koks turinys ''laukų'' failuose turėtų būti. Šis priėjimas yra patobulinimas vienintelei egzistuojančiai alternatyvai skirtai tiekėjui naudoti arbitriškas priemones jautrumo išreiškimui, kuris gali būti nenaudingas gavėjui.

Šis standartas buvo išvystytas su ketinimu pritaikyti bet kokioms veikloms, LibreOffice išlaikė aerokosminės ir gynybinės pramonės nomenklatūrą ir kategorijas, kur jautrumas yra pažymimas nacionalinio saugumo, eksporto kontrolės ir intelektualios nuosavybės politikos rezultatuose.

LibreOffice įdiegė atvirus standartus, kuriuos sukūrė TSCP (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.) nepriklausomas prekiautojas. Du iš jų yra įdomūs:

BAF kategorijos

Numatytosios BAF kategorijos LibreOffice yra pateiktos žemiau.

Tip Icon

Tik tai „Intelektinė nuosavybė“ kategorijoj bus pataisytas dokumento išdėstymas su vandenženkliu, laukais antraštėje ir poraštėje, ir informacijos juostoje esančioje dokumento viršuje. Kiekvienas elementas įterptas į dokumentą yra valdomas klasifikacijos sąrankos failu.


Intelektinė nuosavybė

Intelektinė nuosavybė yra bendrinis terminis dokumento turiniui. Pasirinkite šią kategoriją dokumento klasifikacijos tikslui.

Nacionalinis saugumas

Pasirinkite šio dokumento kategoriją nacionaliniam saugumo politikos tipui. Pasirinkta kategorija yra išsaugoma kartu su dokumentu kaip BAILS metaduomenys failo savybėse ir nėra jokių pakeitimų dokumento makete arba naudotojo sąsajoje.

Eksporto kontrolė

Pasirenka šio dokumento kategoriją eksporto valdymo politikos tipui. Pasirinkta kategorija yra išsaugojama kartu su dokumentu kaip BAILS metaduomenys failo savybėse ir jokie pakeitimai nebūna atliekami dokumento makete arba naudotojo sąsajoje.

Warning Icon

Nurodo į korporacinę duomenų apsaugą ir informacijos apsaugos palaikymu dokumento klasifikacijoje.


Numatytieji klasifikacijos lygiai

LibreOffice suteikia numatytuosius dokumento klasifikacijos lygius (BAILS) rodomus žemiau, surikiuotus pagal verslo jautrumo didėjimo lygį:

Pritaikomi klasifikacijos lygiai.

LibreOffice leidžia klasifikacijos lygius pritaikyti verslui. Norėdami pritaikyti lygių skaičių ir pavadinimą, nukopijuokite failą example.xml esantį - LibreOffice - Adresai - Klasifikacija į vietinį aplanką ir pataisyti turinį.

Tip Icon

Naudokite failą su savo LibreOffice vieta pavadinime kaip pavyzdį.


Įrašykite failą ir atlikite pakeitimus klasifikacijos adresui virš failo prieigos.

Tip Icon

Jūsų sistemos administratorius gali pakeisti failą tinklo aplanke ir leisti visiems vartotojams patekti į klasifikacijos nuostatų failą.


Įdedamas turinys į dokumentus su skirtingais klasifikacijos lygiais.

Su tikslu sulaikyti pažeidimą apsaugos politikoje, nėra leidžiamas aukšto klasifikacijos lygio turinys esantis žemesnio klasifikacijos lygio dokumentuose. LibreOffice bus rodoma įspėjimo žinutė aptikus, kad turinys iš iškarpinės turi aukštesnę apsaugos klasifikaciją už paskirties dokumentą.

Klasifikacijos juosta

Klasifikacijos juostos priemonės skirtos dokumento tvarkymui pritaikyti tam tikras saugumo taisykles.

The Klasifikacija įrankis apima sąrašo langeliai padedantys pasirinkti dokumento apsaugą, atsižvelgiant į BAF kategorijos politika ir BAILS levels. LibreOffice bus pridėti į pasirinktinius laukus dokumento savybėse (Failas - Savybės, Pasirinktinės savybės tab) kad kauptų klasifikacijos politiką kaip dokumento metaduomenis.

Jei norite tai atlikti…

Eikite į meniu Rodymas - Mygtukų juostos ir pasirinkite Klasifikacija


Paremkite mus!