LibreOffice Writer“ spartieji klavišai

Galite naudoti sparčiuosius klavišus, kad greitai atliktumėte dažnas užduotis LibreOffice. Ši sekcija pateikia numatytuosius sparčiuosius klavišus LibreOffice Tekstų rengyklėje.

Note Icon

Kai kurie spartieji klavišai gali būti naudojami operacinės sistemos. Tokių sparčiųjų klavišų negalima naudoti „LibreOffice“ programoje. Tokiu atveju galima bandyti veiksmui priskirti kitokį spartųjį klavišą arba „LibreOffice“ programoje, lange Priemonės → Sąranka → Klaviatūra, arba operacinėje sistemoje.


Galite taip pat naudoti pagrindiniai spartieji klavišai LibreOffice.

Funkciniai klavišai LibreOffice Tekstų rengyklėje

Spartieji klavišai

Efektas

F2

Formulių juosta

+F2

Įterpti laukus

F3

Užbaigti autotekstą

+F3

Taisyti autotekstą

Shift+F4

Pasirinkti kitą kadrą

Ctrl+Shift+F4

Atidaryti duomenų šaltinio rodymą

F5

Žvalgiklis įjungtas/išjungtas

Lyg2+F5

Perkelia žymeklį į poziciją, kurioje jis buvo prieš išsaugant dokumentą ir jį užveriant.

+Lyg2+F5

Žvalgiklis įjungtas, eikite į puslapio numerį

F7

Rašyba

Paspauskite klavišų kombinaciją +F7

Tezauras

F8

Plėtinio veiksena

+F8

Lauko fonas įjungtas arba išjungtas

Lyg2+F8

Papildoma pasirinkimo veiksena

Vald+Lyg2+F8

Blokinės atrankos veiksena

F9

Atnaujinti laukus

+F9

Rodyti laukus

Lyg2+F9

Apskaičiuoti langelių reikšmes

+Lyg2+F9

Atnaujinti įvesties laukus ir įvedimo sąrašus

+F10

Nespausdinimo rašmenys įjungti arba išjungti

Stilių langas įjungtas arba išjuntas

Lyg2+F11

Kurti stilių

+F11

Nustato židinį į stiliaus taikymo langelį

+Lyg2+F11

Atnaujinti stilių

F12

Numeravimas įjungtas

+F12

Įterpti arba taisyti lentelę

Lyg2+F12

Ženklinimas įjungtas

+Lyg2+F12

Numeravimas arba ženklinimas išjungtas


Spartieji klavišai LibreOffice tekstų rengyklėje

Spartieji klavišai

Efektas

+A

Pažymėti viską

+J

Abipusė lygiuotė

+D

Dvigubas pabraukimas

+E

Centruota

+H

Ieškoti ir keisti

+Lyg2+P

Viršutinis indeksas

+L

Kairinė lygiuotė

+R

Dešininė lygiuotė

+Lyg2+B

Apatinis indeksas

Atstatyti paskutinį veiksmą

+0 (nulis)

Pritaikyti pagrindinio teksto pastraipos stilių

+1

Taikyti pastraipos stilių „Antraštė 1“

+2

Taikyti pastraipos stilių „Antraštė 2“

+3

Taikyti pastraipos stilių „Antraštė 3“

+4

Taikyti pastraipos stilių „Antraštė 4“

+5

Taikyti pastraipos stilių „Antraštė 5“

+ Sudėties klavišas (+)

Apskaičiuoja pasirinktą tekstą ir nukopijuoja rezultatą į iškarpinę.

+Brūkšnelis(-)

Kėlimo ženklas; žodžių kėlimas nustatytas pagal jus.

+Lyg2+minuso ženklas (-)

Jungiamasis brūkšnelis (nėra naudojamas žodžių kėlimui)

+daugyba * (tik skaičių klaviatūroje)

Vykdyti makrokomandų lauką

+Lyg2+Tarpas

Jungiamieji tarpai. Jungiamieji tarpai nėra naudojami žodžių kėlimui ir nėra išplėsti, jeigu tekstas yra abipusės lygiuotės.

Lyg2+Įvesti

Eilutės lūžis be pastraipos pakeitimo

+Įvesti

Puslapio lūžis rankiniu būdu

+Lyg2+Įvesti

Stulpelių skirtukas spalvotuose tekstuose

+Įvesti

Įterpiama nauja pastraipa be numeravimo sąrašo viduje. Neveikia, kai žymeklis yra sąrašo pabaigoje.

+Įvesti

Įterpiama nauja pastraipa prieš arba po sekcijos, arba prieš lentelę.

Rodyklė kairėn

Perkelti žymeklį kairėn

Lyg2+Rodyklė kairėn

Žymėti kairėn

+Rodyklė kairėn

Eiti į žodžio pradžią

+Lyg2+Rodyklė kairėn

Žymima po žodį kairėn

Rodyklė dešinėn

Perkelti žymeklį dešinėn

Lyg2+Rodyklė dešinėn

Žymėti dešinėn

+Rodyklė dešinėn

Eiti į kito žodžio pradžią

+Lyg2+Rodyklė dešinėn

Žymima po žodį dešinėn

Rodyklė aukštyn

Perkelti žymeklį eilute aukštyn

Lyg2+Rodyklė aukštyn

Žymimos eilutės aukštyn

Vald+Rodyklė aukštyn

Perkelti žymeklį į ankstesnės pastraipos pradžią

+Lyg2+Rodyklė aukštyn

Pažymėkite pastraipos pradžią. Kitas klavišo nuspaudimas išplečia sritį į ankstesnės pastraipos pradžią.

Rodyklė žemyn

Perkelti žymeklį eilute žemyn

Lyg2+Rodyklė žemyn

Žymimos eilutės žemyn

+Rodyklė žemyn

Perkelti žymeklį į kitos pastraipos pradžią

+Lyg2+Rodyklė žemyn

Pažymėkite pastraipos pabaigą. Kitas klavišo nuspaudimas išplečia sritį į sekančios pastraipos pabaigą

Eiti į eilutės pradžią

+Lyg2

Eiti ir žymėti iki eilutės pradžios

Eiti į eilutės pabaigą

+Lyg2

Eiti ir žymėti iki eilutės pabaigos

Eiti į dokumento pradžią

+Lyg2

Eiti ir žymėti iki dokumento pradžios

Eiti į dokumento pabaigą

+Lyg2

Eiti ir žymėti iki dokumento pabaigos

+Psl↑

Perjungti žymeklį tarp teksto ir antraštės

+Psl↓

Perjungti žymeklį tarp teksto ir poraštės

Įterpti

Įterpti sąveika įjungta arba išjungta

Psl↑

Ekrano puslapį aukštyn

Lyg2 + Psl↑

Viršun ekrano puslapį su sritimi

Psl↓

Žemyn ekrano puslapį

Lyg2+Psl↓

Žemyn ekrano puslapį su sritimi

Šalinti tekstą iki žodžio pabaigos

+Naikinimo klavišas

Šalinti tekstą iki žodžio pradžios

Sąraše: šalinti tuščią pastraipą prieš dabartinę pastraipą

+Lyg2

Šalinti tekstą iki sakinio pabaigos

+Lyg2+Naikinimo klavišas

Šalinti tekstą iki sakinio pradžios

+Tab

Kitas pasiūlymas Automatinis žodžių užbaigimas

+Lyg2+Tab

Naudoti ankstesnius pasiūlymus Automatinis žodžių užbaigimas

+Lyg2+V

Įdėti iškarpinės turinį kaip neformatuotą tekstą.

+ dvigubas sputelėjimas arba + Lyg2 + F10

Naudokite šį derinį greitai įtvirtinti arba atlaisvinti žvalgiklį, stilių langą ar kitus langus


Spartieji klavišai pastraipų ir antraščių lygiams

Spartieji klavišai

Efektas

+Rodyklė viršun

Viena pastraipa aukštyn aktyvią pastraipą arba pažymėtas pastraipas.

+Rodyklė žemyn

Viena pastraipa žemyn aktyvią pastraipą arba pažymėtas pastraipas.

Tab

Antraštė formate „Antraštė X“ (X = 1-9) yra perkelta žemyn vienu lygiu struktūroje.

Lyg2+Tab

Antraštė formate „Antraštė X“ (X = 2-10) yra perkelta aukštyn vienu lygiu struktūroje.

+Tab

…………

Antraštės pradžioje: įterpti tabuliavimo poziciją. Priklausomai nuo langų tvarkytuvės naudojimo, +Tab gali būti naudojami pakeitimui.

Norėdami pakeisti antraštės lygį su klaviatūra, pirmiausia nustatykite žymeklio padėti prieš antraštę.


Spartieji klavišai lentelėms LibreOfficetekstų rengyklėje

Spartieji klavišai

Efektas

+A

Jeigu aktyvus langelis yra tuščias: pažymima visa lentelė. Kitu atveju: pažymimas aktyvaus langelio turinys. Paspaudus dar kartą pažymima visa lentelė.

+Prad

Jeigu aktyvus langelis yra tuščias: einama į lentelės pradžią. Kitu atveju: pirmas paspaudimas eina į aktyvaus langelio pradžią, antras paspaudimas eina į lentelės pradžią, o trečias paspaudimas eina į dokumento pradžią.

+Pab

Jeigu aktyvus langelis yra tuščias: einama į lentelės pabaigą. Kitu atveju: pirmas paspaudimas eina į aktyvaus langelio pabaigą, antras paspaudimas eina į lentelės pabaigą, o trečias paspaudimas eina į dokumento pabaigą.

+Tab

Įterpia tab poziciją (tik tai lentelėse). Priklausomai nuo langų tvarkytuvės naudojimo, +Tab gali būti naudojami pakeitimui.

+Rodyklių klavišai

Didina arba mažina stulpelio arba eilutės dydį langelio dešinės apačioje

+Lyg2+Rodyklių klavišai

Didina arba mažina stulpelio arba eilutės dydį langelio kairės viršuje

+Rodyklių klavišai

Kaip , tik aktyvus langelis yra pakeistas

+Lyg2+Rodyklių klavišai

Kaip , tik aktyvus langelis yra pakeistas

+Lyg2+T

Pašalina langelio apsaugą nuo visų pasirinktų lentelių. Jeigu jokia lentelė nėra pasirinkta, tuomet langelio apsauga yra pašalinama nuo visų lentelių dokumente.

Lyg2++Šal

Jeigu joks langelis nėra pažymėtas, tekstas nuo žymeklio iki sakinio pabaigos yra pašalinamas. Jeigu žymeklis yra langelio pabaigoje ir joks langelis nėra pažymėtas, sekančio langelio turinys yra pašalinamas.

Jeigu joks langelis nėra pažymėtas ir žymeklis yra lentelės pabaigoje, pastraipa pateiktoje lentelėje bus ištrinta, nebent tai yra paskutinė pastraipa dokumente.

Jeigu vienas ar daugiau langelių yra pažymėti, visos eilės apimančios sritį bus pašalintos. Jeigu visos eilės yra pažymėtos pilnai arba dalinai, visa lentelė bus pašalinta.


Spartieji klavišai perkelti ir pakeisti dydį kadrams, paveikslams ir objektams

Spartieji klavišai

Efektas

Gr

Žymeklis yra kadro viduje ir joks tekstas nėra pažymėtas: Mygtukas „Escape“ parenka kadrą.

Kadras yra pasirinktas: mygtukas „Escape“ išvalo žymeklį iš kadro.

F2 arba Įvesti arba bet koks kitas klavišas, kuris sukuria rašmenį ant ekrano

Jeigu kadras yra pasirinktas: žymeklis yra perkeliamas į teksto pabaigą kadre. Jeigu paspausite bet kokį mygtuką, kuris sukuria rašmenį ekrane ir dokumentas yra taisymo veiksenoje, tai rašmuo būna pridedamas į tekstą.

+Rodyklių klavišai

Perkelti objektą.

+Rodyklių klavišai

Pakeičia dydį perkeliant apatinį dešinį kampą.

+Lyg2+Rodyklių klavišai

Pakeičia dydį perkeliant viršutinį kairįjį kampą.

+Tab

Pažymi objekto prieraišą (taisyti taškus veiksenoje).


Paremkite mus!