Įterpti

Paspauskite rodyklę šalia piktogramos, kad atidarytumėte mygtukų juostą su skirtingomis funkcijomis įterpti paveikslus, lenteles, dokumentus ir specialiuosius rašmenis.

Piktograma

Įterpti

Galite pasirinkti pateiktas funkcijas:

Įterpti vienos skilties kadrą

Nupiešia kadrą, kurį galite tempti dokumente. Spustelėkite rodyklę šalia piktogramos, kad parinktumėte stulpelių skaičių kadrui.

 Piktograma įterpti kadrą

Įterpti kadrą

Iš failo

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Paveikslas

Įterpti lentelę

Įterpia lentelę į dokumentą. Galite paspausti rodyklę, nutempti ir pasirinkti eilučių bei stulpelių skaičių, kurį norite įterpti į lentelę ir pažymėti juos paskutiniame langelyje.

Icon

Lentelė

Įterpti dokumentą

Įterpia turinį iš kito dokumento į esamą dokumentą žymeklio padėtyje.

Icon

Tekstas iš failo

Įterpti specialųjį rašmenį

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

Specialusis rašmuo

Įterpti sekciją

Įterpia teksto sekciją žymeklio pozicijoje. Galite pasirinkti teksto sritį ir tada pasirinkti šią komandą sukurti sekciją. Taip pat galite naudoti sekcijas įterpti naujas teksto sritis iš kitų dokumentų, pritaikyti pasirinktinius stulpelio maketus arba apsaugoti, ar paslėpti teksto srities, jeigu sąlyga yra galiojanti.

Piktogramos sekcija

Sekcija

Įterpti žymelę

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Piktograma

Žymelė

Paremkite mus!