Rodančiojo žymeklio veiksena

Activates or deactivates the direct cursor. You can click at the beginning, middle, or end of any possible text line on a page and then begin typing.

You can specify the behavior of the direct cursor by choosing - LibreOffice Writer - Formatting Aids.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Choose Edit - Direct Cursor Mode

From the tabbed interface:

Choose Home - Home menu - Direct Cursor Mode.

From toolbars:

Icon Toggle Direct Cursor Mode

Toggle Direct Cursor Mode


Rodančiojo žymeklio veiksenoje galima spustelėti bet kurioje tuščioje dokumento vietoje ir ten bus galima rašyti tekstą, įterpti paveikslus, lenteles, kadrus ir kitus objektus.

Jei rodantįjį žymeklį nustatysite apytiksliai per vidurį tarp kairiosios ir dešiniosios puslapio paraščių, renkamam tekstui bus pritaikyta centrinė lygiuotė. Jei žymeklį nustatysite arčiau dešiniosios paraštės, tekstas bus lygiuojamas dešinėje.

warning

Automatinio rašybos taisymo priemonė pašalina rodančiojo žymeklio veiksenoje įterptas tuščias pastraipas, tabuliavimo pozicijas ir tarpus. Jei norite naudoti rodantįjį žymeklį, išjunkite automatinį rašybos taisymą.


Rodančiojo žymeklio veiksenoje žymekliui reikiamoje vietoje nustatyti naudojamos tabuliavimo pozicijos. Jei vėliau pakeisite tabuliavimo pozicijas ar tabuliavimo žingsnį, teksto vieta puslapyje taip pat gali pasikeisti.

Paremkite mus!