Rodančiojo žymeklio veiksena

Aktyvinama arba išjungiama rodančiojo žymeklio veiksena. Rodančiojo žymeklio savybes galima nustatyti lange „LibreOffice“ tekstų rengyklė → Formatavimas.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Taisa → Rodančiojo žymeklio veiksena

Mygtukų juostoje Priemonės spustelėkite

Piktogramą perjungti tiesiai į žymeklio veikseną

Rodančiojo žymeklio veiksena


Rodančiojo žymeklio veiksenoje galima spustelėti bet kurioje tuščioje dokumento vietoje ir ten bus galima rašyti tekstą, įterpti paveikslus, lenteles, kadrus ir kitus objektus.

Jei rodantįjį žymeklį nustatysite apytiksliai per vidurį tarp kairiosios ir dešiniosios puslapio paraščių, renkamam tekstui bus pritaikyta centrinė lygiuotė. Jei žymeklį nustatysite arčiau dešiniosios paraštės, tekstas bus lygiuojamas dešinėje.

warning

Automatinio rašybos taisymo priemonė pašalina rodančiojo žymeklio veiksenoje įterptas tuščias pastraipas, tabuliavimo pozicijas ir tarpus. Jei norite naudoti rodantįjį žymeklį, išjunkite automatinį rašybos taisymą.


Rodančiojo žymeklio veiksenoje žymekliui reikiamoje vietoje nustatyti naudojamos tabuliavimo pozicijos. Jei vėliau pakeisite tabuliavimo pozicijas ar tabuliavimo žingsnį, teksto vieta puslapyje taip pat gali pasikeisti.

Paremkite mus!