Lapų skaičius

Įterpia visų puslapių skaičių kaip lauką dokumente.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Laukas → Lapų skaičius


Jeigu norite turėti puslapio numerį formatuotą su kitu numeravimo stiliumi, pasirinkite Įterpimas → Laukas → Daugiau laukų kad įterptumėte reikalingą lauką ir specifikuotumėte nuostatas Laukas dialoge. Lauko formatas įterptas naudojant Puslapio numeris komandą gali būti pakeista naudojant Taisa → Laukas komandą.

Paremkite mus!