Puslapio numeris

Įterpia dabartinio puslapio numerį į laukelį žymeklio vietoje. Numatytosiomis nuostatomis naudojamas Puspalio numeris rašmens stilius.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Laukas → Lapo numeris


Jei norite nustatyti kitą formatą ar pakeisti puslapio numerį, įterpkite lauką su Įterpimas → Laukas → Daugiau laukų ir nustatykite norimas nuostatas Laukai dialoge. Taip pat galima pataisyti lauką įterpiant suPuslapio numeris komanda Taisa → Laukai. Norėdami pakeisti puslapio numerius, skaitykite Puslapio numeriai gidą.

Paremkite mus!