Laikas

Įterpia dabartinį laiką kaip lauką. Laikas yra paimtas tiesiai iš operacinės sistemos nuostatų. Pastovus laiko formatas yra pritaikomas, kuris negali būti atnaujintas naudojantis F9 funkciniu mygtuku.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Laukas → Laikas


Norėdami priskirti kitą laiko formatą ar faktinius laiko duomenis, pasirinkite Įterpimas → Laukas → Daugiau laukų ir padarykite norimus pakeitimus Laukai dialoge. Papildomai, galite keisti įterpto laiko lauko formatą bet kuriuo metu, pasirinkdami Taisa → Laukai.

Paremkite mus!