Taikyti

Perkelia įvesties eilutės turinį į dokumentus ir uždaro formulių juostą. Įvesties eilutės turinys yra įtraukiamas į žymeklio vietą dokumente.

Pritaikyti piktogramą

Taikyti

Paremkite mus!