Formulė

Atidaro submeniu iš kurio galite įterpti formulę į lentelės langelį. Žymeklį nustatykite į lentelės langelį ar dokumento vietoje, kur norite matyti rezultatą. Paspauskite Formulėpiktogramą ir pasirinkite norimą formulę iš submeniu.

Formulė atsiranda įvesties eilutėje. Norėdami nustatyti langelių apimtį lentelėje, pasirinkite norimus langelius su pele. Atitinkamos langelio nuorodos taip pat atsiranda ir įvesties eilutėje. Įveskite papildomus parametrus ir paspauskiteTaikyti kad patvirtintumėte įrašą. Galite taip pat įvesti formulė tiesiogiai, jei žinote tinkamą sintaksę. Tai yra būtina pavyzdžiuiĮterpti laukus ir Taisyti laukus dialogai.

Jei norite tai atlikti…

Su žymekliu lentelėje, paspauskite F2

Lentelės mygtukų juostoje, paspauskite Formulė piktogramą.

Formulės piktogramą lentelės mygtukų juostoje

Formulė


Formulės parinkčių santrauka

Pagrindinės skaičiavimo funkcijos

Operacija

Pavadinimas

Pavyzdys

Sudėtis

+

Apskaičiuoja visą sumą.

Pavyzdys: <A1> + 8

Atimtis

-

Apskaičiuoja skirtumą

Pavyzdys: 10 - <B5>

Daugyba

MUL arba *

Apskaičiuoja sandaugą.

Pavyzdys: 7 MUL 9

Dalyba

DIV arba /

Apskaičiuoja dalmenį

Pavyzdys: 100 DIV 15


Pagrindinės submeniu funkcijos

Funkcija

Pavadinimas

Pavyzdys

Suma

SUM

Apskaičiuoja pasirinktų langelių sumą.

Pavyzdys: SUM <A2:C2> parodo langelių nuo A2 iki C2 sumą.

Apvalinimas

ROUND

Apvalina skaičių iki nustatytos dešimtainės skilties.

Pavyzdys: 15.678 ROUND 2 parodo 15.68

Procentas

PHD

Apskaičiuoja procentą

Pavyzdys: 10 + 15 PHD parodo 10.15

Kvadratinė šaknis

SQRT

Apskaičiuoja kvadratinę šaknį.

Pavyzdys: SQRT 25 parodo 5.00

Laipsnis

POW

Apskaičiuoja skaičiaus laipsnį.

Pavyzdys: 2 POW 8 parodo 256.00


Operacijų ženklai

Galite įterpti įvairius operatorius į formulę. Pasirinkite iš pateiktų funkcijų:

Operatorius

Pavadinimas

Pavyzdys

Sąrašo skirtukas

|

Atskiria elementus sąraše.

Pavyzdys naudojant sąrašą:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Lygu

EQ arba ==

Patikrina ar pasirinktos vertės yra lygios. Jeigu jos yra nelygios, rezultatas yra nulis, kitu atveju 1.

Pavyzdys: <A1> EQ 2 parodo 1, jeigu turinys A1 lygus 2.

Nelygu

NEQ arba !=

Tikrina nelygybę tarp pasirinktų reikšmių.

Pavyzdys: <A1> NEQ 2 parodo 0 (FALSE), jeigu turinys A1 lygus 2.

Mažiau arba lygu

LEQ

Tikrina reikšmes, kurios yra mažesnės arba lygios nurodytai reikšmei.

Pavyzdys: <A1> LEQ 2 parodo 1 (TRUE), jeigu turinys A1 yra mažiau arba lygu 2.

Daugiau arba lygu

GEQ

Tikrina reiškmes, kurios yra didesnės arba lygios nurodytai reikšmei

Pavyzdys: <A1> GEQ 2 parodo 1 (TRUE), jeigu turinys A1 yra daugiau arba lygu 2.

Mažiau

L

Tikrina reikšmes, kurios yra mažesnės už nurodytą reikšmę

Pavyzdys: <A1> L 2 parodo 1 (TRUE), jeigu turinys A1 yra mažiau už 2.

Daugiau

G

Tikrina reikšmes, kurios yra didesnės už nurodytą reikšmę

Pavyzdys: <A1> G 2 parodo 1 (TRUE), jeigu turinys A1 yra daugiau už 2.

Loginė operacija „arba“ (or)

OR

Tikrina reikšmes, kurios atitinka loginę operaciją „arba“ (or)

Pavyzdys: 0 ARBA 0 parodo 0 (FALSE), visa kita 1 (TRUE)

Loginė operacija X „arba“ (or)

XOR

Tikrina reikšmes, kurios atitinka loginę griežtosios disjunkcijos operaciją

Pavyzdys: 1 XOR 0 parodo 1 (TRUE)

Loginė operacija „ir“ (and)

AND

Tikrina reikšmes, kurios atitinka loginė operacija „ir“ (and)

Pavyzdys: 1 AND 2 parodo 1 (TRUE)

Loginė operacija „ne“ (not)

NOT

Tikrina reikšmes, kurios atitinka loginę operaciją „ne“ (not)

Pavyzdys: NOT 1 (TRUE) parodo 0 (FALSE)


Statistikos funkcijos

Galite pasirinkti iš toliau pateiktų statistinių funkcijų:

Funkcija

Pavadinimas

Pavyzdys

Vidurkis

MEAN

Apskaičiuoja reiškmių aritmetinį vidurkį, kurios yra pažymėtoje srityje ar sąraše.

Pavyzdys: MEAN 10|30|20 parodo 20

Minimali vertė

MIN

Apskaičiuoja minimalią reikšmę pažymėtoje srityje ar sąraše.

Pavyzdys: MIN 10|30|20 parodo 10

Didžiausia reikšmė

MAX

Apskaičiuoja didžiausią reikšmę pažymėtoje srityje ar sąraše.

Pavyzdys: MAX 10|30|20 parodo 30.00

Produktas

PRODUCT

Apskaičiuoja pažymėtų langelių produktą.

Pavyzdys: PRODUKTAS <A2:C2> parodo produkto vertes langeliuose nuo A2 iki C2

Apskaita

COUNT

Apskaičiuoja ne tuščių langelių skaičių.

Pavyzdys: APSKAITA <A2:C2> parodo netuščių langelių skaičių nuo A2 iki C2.


Funkcijos

Galite pasirinkti iš pateiktų funkcijų:

Funkcija

Pavadinimas

Pavyzdys

Sinusas

SIN

Apskaičiuoja sinusą radianais

Pavyzdys: SIN (PI/2)

Kosinusas

COS

Apskaičiuoja kosinusą radianais.

Pavyzdys: COS 1

Tangentas

TAN

Apskaičiuoja tangentą radianais.

Pavyzdys: TAN <A1>

Arksinusas

ASIN

Apskaičiuoja arksinusą radianais.

PAvyzdys: ASIN 1

Arkkosinusas

ACOS

Apskaičiuoja arkkosinusą radianais.

Pavyzdys: ACOS 1

Arktangentas

ATAN

Apskaičiuoja arktangentą radianais.

Pavyzdys: ATAN 1

Absoliučioji reikšmė

ABS

Sugrąžina absoliučiąją skaičiaus reikšmę.

Pavyzdys: ABS -34 grąžina 34

Ženklas

SIGN

Sugrąžina algebrinį skaičiaus ženklą.

Pavyzdys: ŽENKLAS -23 grąžina -1


Kintamieji naudoti dokumento savybėms

Pateiktas dokumento savybes taip pat galime rasti Failas → Savybės → Statistika.

Pavadinimas

Aprašymas

CHAR

Rašmenų skaičius dokumente

WORD

Žodžių skaičius dokumente

PARA

Pastraipų skaičius dokumente

GRAPH

Paveikslų skaičius dokumente

TABLES

Lentelių skaičius dokumente

OLE

OLE objektų skaičius dokumente

PAGE

Puslapių skaičius dokumente


Daugiau apibrėžtų reikšmių

Aprašymas

Pavadinimas

Reikšmė

PI

PI

3.1415...

Oilerio konstanta

E

2.71828...

Tiesa

TRUE

nelygu 0

Netiesa

FALSE

0


Paremkite mus!