Apibrežia puslapių skaičių nurodytą ekrane. Paspauskite rodyklę šalia piktogramos ir atversite tinklelį puslapių skaičiui parinkti, kuris bus rodomas peržiūroje kaip eilutės ir stulpeliai.

Piktograma

Keleto puslapių peržiūra

Paspaudus Keleto puslapių peržiūra piktogramą, Keletas puslapių dialogos atsidaro. Naudokite du suktuko mygtukus nustatyti puslapių numerį, kurį norite matyti.

Eilutės

Apibrėžia eilučių skaičių puslapiuose.

Stulpeliai

Apibrėžia puslapių skaičių parodomą stulpeliuose.

Nuostatus kuriuos pasirenkate dialogo lange gali būti nustatyti naudojantis pele: paspauskite rodyklę šalia Keleto puslapių peržiūra piktogramos. Dabar nuveskite pelę ant norimo skaičiaus eilučių ir stulpelių.

Paremkite mus!