Multiple Pages Preview

Apibrežia puslapių skaičių nurodytą ekrane. Paspauskite rodyklę šalia piktogramos ir atversite tinklelį puslapių skaičiui parinkti, kuris bus rodomas peržiūroje kaip eilutės ir stulpeliai.

Icon Multiple Pages Preview

Keleto puslapių peržiūra

After clicking the Multiple Pages Preview icon, move the mouse over the desired number of rows and columns.

More Options

You can also choose settings by clicking More Options to open a new dialog, then use the two spin buttons to set the number of pages to be displayed.

Eilutės

Apibrėžia eilučių skaičių puslapiuose.

Stulpeliai

Apibrėžia puslapių skaičių parodomą stulpeliuose.

Paremkite mus!