Pakelti su papunkčiais

Pastumia pastraipas su papunkčiais vienu lygiu aukštyn ankstesnės pastraipos. Tai yra matoma tik žymeklio padėčiai esant vienam lygyje su sunumeruotu arba suženklintu tekstu.

Piktograma pakeliama su papunkčiais

Pakelti su papunkčiais

Paremkite mus!