Vienu lygiu aukštyn su papunkčiais

Pastumia pastraipas su papunkčiais vienu lygiu aukštyn. Tai yra matoma tik žymeklio padėčiai esant vienam lygyje su sunumeruotu arba suženklintu tekstu.

Piktograma

Vienu lygiu aukštyn su papunkčiais

Paremkite mus!