Baigti numeravimą

Baigia numeravimą arba ženklinimą esamoje pastraipoje ar pažymėtose pastraipose.

Piktogramos numeravimas išjungtas

Baigti numeravimą

Paremkite mus!