Apibūdinkite turinio matomumą

Slėpti ir rodyti visą turinį antraštėse, įskaitant tekstą, vaizdus, lenteles, rėmelius, figūras ir teksto laukus.

note

Ši savybė yra eksperimentinė. Manoma, kad ji yra stabili, tačiau galima netikėta ar nepatikima elgsena.

Norėdami įgalinti pasirinkę → LibreOffice → Kitos parinktys ir pažymėję parinktį Įgalinti eksperimentines funkcijas., vis dar esant Parinkty , pasirinkite „% PRODUCTNAME Writer“ (arba „% PRODUCTNAME Writer/Web“) → Peržiūra ir pažymėkite žymimąjį laukelį Rodyti turinio matomumą.


Jei norite tai atlikti…

  • Žvalgiklyje (F5) (esant Antraštės turinio peržiūroje)

  • Naudojant pelę (antraštėje)


Naudokite šią funkciją, kad pasirinktinai paslėptumėte ir rodytumėte turinį visose pastraipose, kurių kontūro lygis nėra lygus nuliui (tai vadinamosios antraštės ir paantraštės). „LibreOffice“ antraštė yra pastraipa, kurios kontūro lygis yra nuo 1 iki 10, čia 1 žymi aukščiausią ir 10 žemiausią. Pavyzdžiui, pastraipa su 3 kontūro lygiu būtų 1 pastraipos paantraštės paantarštė. Ši funkcija gali būti naudojama pasirinktinai paslėpti ir rodyti vienos antraštės arba paantraščių turinius, atitinkamai susiejant su pasirinktu kontūro lygiu..

Naudojant turinio matomumą apibūdinimą su žvalgikliu

Naršyklėje visos komandos rodomos kontekstiniame meniu, skirtame Antraštėms ir elementams, esantiems antraštėse. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite bet kur turinio peržiūros lange, kad atvertumėte pasirinkto elemento kontekstinį meniu (įskaitant antraščių piktogramą), tada pasirinkite Apibūdinti turinio matomumą ir vieną iš šių komandų, priklausomai nuo to, kas yra pasirinktas.

Paslėpkite visų antraščių turinį

Antraštių piktograma pasirinkta. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite ir pasirinkite Turinio matomumas → Slėpti viską.

Antraščių piktograma

Antraščių piktograma

Rodykite visų antraščių turinį

Antraščių piktograma pasirinkta. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite ir pasirinkite Turinio matomumas → Slėpti viską.

Slėpti visų paantraščių, atitinkančių kontūro lygį, turinį

Pasirenkama antraštė su paantraštėmis. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite ir pasirinkite Turinio matomumas → Slėpti viską, kad paslėptumėte visą turinį iki kitos to paties kontūro lygio antraštės.

Slėpti visų paantraščių, atitinkančių kontūro lygį, turinį

Pasirenkama antraštė su paantraštėmis. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite ir pasirinkite Turinio matomumas → Slėpti viską, kad paslėptumėte visą turinį iki kitos to paties kontūro lygio antraštės.

Kai turinys paslėptas vienai ar kelioms (bet ne visoms) paantraštėms, tada aukštesnio lygio antraštės kontekstiniame meniu bus rodoma Rodyti viską ir Slėpti visus.

Slėpti arba rodyti turinį po paviene antrašte

Norėdami pasirinkti antraštę, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite ir pasirinkite Apibūdinti turinio matomumą → Perjunkti

note

Komandos keičia dokumento rodomą turinį. Jos nekeičia to, kas rodoma naršyklėje. Tuo tikslu naudokite- ir + (arba rodyklės) ženklus arba Sutraukti visus / Išskleisti visus, esančius antraščių kontekstiniame meniu.


Naudojant turinio matomumą apibūdinimą su pele

Virš antraštės

Spustelėkite Vald klavišą. Užveskite pelę ant antraštės (ar šalia jos esančios linijos).
(Kairėje paraštėje esanti rodyklė rodo vaizdinį ženklą.)

Kai pelės žymeklio vaizdas pakeičiamas rankos žymekliu, galimos šios komandos:

Rodyklės kairėje paraštėje

Padėkite pelę kairėje paraštėje šalia antraštės. (Rodyklė atsiranda, jei rodomas turinys.)

Individualus valdymas

Norint geriau valdyti, šias komandas galima pridėti kaip įrankių juostos mygtuką, meniu ar kontekstinio meniu elementą arba spartųjį klavišą.

Įrašyti savo sąranką

Dokumentai, įrašyti .odt formatu, išlaikys dabartinę paslėpto ir rodomo turinio sąranką. Atminkite, kad pakeitus turinio matomumą, pats dokumentas nekeičiamas. Jei įrašę dokumentą pakeičiate matomumą, turite įrašyti dar kartą, kad išsaugotumėte matomumo pokyčius.

Paremkite mus!