Lentelės parinkimas

Pasirinkite lentelę, kurią norite naudoti adresų laiškų komponavimui.

Peržiūra

Atveria Komponuojamų laiškų gavėjai dialogo langą.

Paremkite mus!