Adresų sąrašo parinkimas

Pasirinkite adresų sąrašą, kurį norite naudoti laiškų komponavimui, tuomet spauskite Gerai.

Pridėti

Pasirinkite duomenų bazės failą, kuris apima adresus, kuriuos norite naudoti kaip adresų sąrašą. Jeigu failas apima daugiau negu vieną lentelę, tuomet atsiveria Lentelės parinkimas dialogo langas.

Sukurti

Atveria Naujas adresų sąrašas dialogo langą, kur galite sukurti naują adresų sąrašą.

Filtras

Atveria Įprastas filtras dialogo langą, kur galite pritaikyti filtrus adresų sąrašui, kad rodytų gavėjus, kuriuos norite matyti.

Taisyti

Atveria Naujas adresų sąrašas dialogo langą, kur galite taisyti pasirinktą adresų sąrašą.

Pakeisti lentelę

Atveria Lentelės pasrinkimas dialogo langą, kur galite pasirinkti kitą lentelė laiškų komponavimui.

Paremkite mus!