Naujas adresų sąrašas

Įveskite naujus adresus arba pataisykite adresus laiškų komponavimo dokumentams. Kai paspaudžiate Gerai, dialogo lange prašoma jūsų nurodyti vietą kur išsaugoti adresų sąrašą.

Adreso informacija

Įveskite arba pataisykite lauko turinį kiekvienam komponuojamų laiškų gavėjui.

Parodyti įrašo numerį

Paspauskite mygtukus, kad žvalgytumėte per įrašus arba įvestumėte įrašo skaičių parodyti įrašą.

Naujas

Prideda naują tuščią įrašą į adresų sąrašą.

Pašalinti

Pašalina pasirinktą įrašą.

Ieškoti

Atveria Įrašo paieška dialogo langą. Galite palikti dialogo langą atvertą, kol taisote įrašus.

Pritaikyta

AtveriaPritaikytas adresų sąrašas dialogo langą, kur galite pertvarkyti, pervadinti, pridėti ir pašalinti laukus.

Paremkite mus!