Nauja adresų sritis arba taisyti adresų sritį

Nurodykite adreso duomenų laukų vietą adreso srityje laiškų komponavimo dokumentuose.

Adreso elementai

Pasirinkite adreso lauką ir tempkite lauką į kitą sąrašą.

>

Prideda pasirinktą lauką iš adresų elementų sąrašo kitam sąrašui. Galite pridėti tą patį lauką daugiau nei vieną kartą.

<

Pašalina pasirinktą lauką iš kito sąrašo.

Nutempkite adreso elementus čia

Išdėstykite laukus tempdami ir palikdami arba naudodami rodyklių mygtukus.

Peržiūra

Parodo peržiūrą pirmo duomenų bazės įrašo su dabartiniu adreso srities maketu.

(Rodyklių mygtukai)

Pasirinkite elementą sąraše ir paspauskite rodyklės mygtuką, kad perkeltumėte įrašą.

Paremkite mus!