Priataikyti adresų sąrašą

Pritaiko adresų sąrašą laiškų komponavimo dokumentams.

Adresų sąrašo elementai

Pasirinkite laukus, kuriuos norite perkelti, pašalinti ar pervadinti.

^

Spustelėjus pažymėtas laukas sąraše pakeliamas aukštyn.

v

Spustelėjus pažymėtas laukas sąraše nuleidžiamas žemyn.

Pridėti

Įterpia naują teksto lauką.

Pašalinti

Pašalina pasirinktą lauką.

Pervadinti

Pervadina pasirinktą teksto lauką.

Paremkite mus!