Laiškų komponavimo vediklis → sveikinimo kūrimas

Nurodykite savybes sveikinimui. Jeigu laiškų komponavimo duomenų bazė apima lyties informaciją, galite nurodyti skirtingus sveikinimus pagal gavėjo lytį.

Šis dokumentas turėtų apimti sveikinimą

Prideda sveikinimą.

Įterpti suasmenintą sveikinimą

Prideda suasmenintą sveikinimą į laiškų komponavimo dokumentą. Norėdami naudoti numatytąjį sveikinimą, išvalykite šį žymimąjį langelį.

Moteris

Pasirinkite suasmenintą sveikinimą moteriškos lyties gavėjui.

Naujas

Atveria Pasirinktinis sveikinimas (Moteriškos lyties gavėjas) dialogo langą.

Vyras

Pasirinkite suasmenintą sveikinimą vyriškos lyties gavėjui.

Naujas

Atveria Pasirinktinis sveikinimas (Vyriškos lyties gavėjas) dialogo langą.

Lauko pavadinimas

Pasirinkite lauko pavadinimą iš adresų duomenų bazės lauko, kuris apima lyties informaciją.

Lauko reikšmė

Pasirinkite lauko reikšmę, kuri parodo gavėjo lytį.

Bendras sveikinimas

Pasirinkite numatytąjį sveikinimą, kuris yra naudojamas, kai nenurodote suasmeninto sveikinimo.

Peržiūra

Parodo sveikinimo peržiūrą.

Laukų atitikimas

Atveria Laukų atitikimas dialogo langą.

(Naršymo mygtukai)

Naudokite naršymo mygtukus, kad peržiūrėtumėte informaciją iš ankstesnių ir kitų duomenų įrašų.

Laiškų komponavimo vediklis → Tvarkyti maketą

Alternatyviai galite paspausti Baigti mygtuką ir naudoti Laiškų komponavimo mygtukų juostą, kad užbaigtumėte laiškų komponavimo procesą.

Paremkite mus!