Laiškų komponavimo vediklis → adresai

Nurodykite gavėjus laiškų komponavimo dokumentui taip pat kaip ir maketą adresų sričiai.

Note Icon

Laiškų komponavimo vediklis atveria puslapį, jeigu paleidžiate vediklį teksto dokumente, kuris turi adresų duomenų bazės laukus. Jeigu vediklis atveria tiesiogiai šį puslapį, Pasirinkti adresų sąrašą mygtukas vadinamas Pasirinkti skirtingą adresų sąrašą.


Note Icon

Šio puslapio pavadinimas yra skirtas adresų sričiai įterpti laiškuose ir adresų sąrašui pasirinkti elektroniniuose laiškuose .


Pasirinkite adresų sąrašą

Atveria Adresų sąrašo parinkimas dialogo langą, kur galite pasirinkti duomenų šaltinį adresams, pridėti naujus adresus arba įrašyti į naują adresų sąrašą.

Warning Icon

Kai pataisote įrašus skaičiuoklės dokumento duomenų šaltinyje, kuris dabar yra naudojamas laiškų komponavimui, šie pakeitimai nėra matomi laiškų komponavime.


Šis dokumentas turėtų apimti adreso sritį

Prideda adreso sritį laiškų komponavimo dokumentui.

Pasirinkite adreso srities maketą, kurį norite naudoti.

Warning Icon

Jeigu pasirinksite Šis dokumentas turėtų apimti adreso sritį, trečias ir ketvirtas žingsniai tampa įgalinti šiam puslapiui. Tuomet turite suderinti adreso srities elementus ir laukų pavadinimus naudojamus el. pašte.


Sulaikyti eilutes su tuščiais laukais

Įgalinti palikti tuščias eilutes adrese.

Daugiau

Atveria Pasirinkti adreso sritį dialogo langą.

Laukų atitikimas

Atveria Laukų atitikimas dialogo langą.

Warning Icon

Kol visi adresų elementai neatitinka stulpelio antraštės, negalite baigti laiškų komponavimo vediklio naudodami Baigti mygtuką arba tęsti vediklioketvirto žingsnio.


(Naršymo mygtukai)

Naudokite naršymo mygtukus, kad peržiūrėtumėte informaciją iš ankstesnio ar kito duomenų įrašo.

Kitas žingsnis: Laiškų komponavimo vediklis → sveikinimo kūrimas

Alternatyviai galite paspausti Baigti mygtuką ir naudoti Laiškų komponavimo mygtukų juostą kad baigtumėte laiškų komponavimo procesą.

Paremkite mus!