Laiškų komponavimo vediklis

Pradeda nuo laiškų komponavimo vediklio, kad sukurtų laiškų formą arba išsiųstų el. laišką daugeliui gavėjų.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Laiškų komponavimo vediklis

Paspauskite Laiškų komponavimas piktogramą Laiškų komponavimojuostoje:

PaspauskiteLaiškų komponavimaspiktogramą Lentelės duomenys juostoje:

Icon

Laiškų komponavimas


Prieš paleisdami laiškų komponavimo vediklį, galite norėti peržvelgti visą laiškų komponavimo kūrimo procesą:

Kuriamas laiškų blankas

Laiškų komponavimo vediklis → pasirinkite pradinį dokumentą

Nurodykite dokumentą, kurį norite naudoti kaip pagrindą laiškų komponavimo dokumentui.

Laiškų komponavimo vediklis → pasirinkite dokumento tipą

Nurodykite laiškų komponavimo dokumento tipą, kurį norite sukurti.

Laiškų komponavimo vediklis → adresai

Nurodykite gavėjus laiškų komponavimo dokumentui taip pat kaip ir maketą adresų sričiai.

Laiškų komponavimo vediklis → sveikinimo kūrimas

Nurodykite savybes sveikinimui. Jeigu laiškų komponavimo duomenų bazė apima lyties informaciją, galite nurodyti skirtingus sveikinimus pagal gavėjo lytį.

Laiškų komponavimo vediklis → Tvarkyti maketą

Nurodykite adresų srities ir sveikinimų padėtį dokumentuose.

Atsisakyti

Spustelėjus mygtuką Atsisakyti dialogo langas užveriamas ir jokie pakeitimai neįrašomi, nuostatos nepritaikomos.

Atgal

Atveriamas ankstesnio žingsnio langas su parinktomis nuostatomis. Nuostatos veikiamajame žingsnyje nepakeičiamos. Šis mygtukas veiksnus tik nuo antrojo žingsnio.

Toliau

Spustelėjus mygtuką Toliau veikiamojo žingsnio nuostatos įsimenamos ir atveriamas kitas vediklio žingsnis. Jei esate paskutiniame žingsnyje, mygtukas vadinsis Sukurti.

Pirmas žingsnis: Laiškų komponavimo vediklis → pasirinkite pradinį dokumentą.

Paremkite mus!