Padėtis (Sąrašo stiliai → Pasenę)

Set indent, spacing, and alignment options for numbering symbols, such as numbers or bullets, to ordered and unordered lists.

Jei norite tai atlikti…


Level

Select the level(s) that you want to modify. To apply the options to all the levels, select “1-10”.

note

LibreOffice tekstų rengyklė naudoja padėties valdiklius, parodytus čia atveriant dokumentus, kurie naudoja skirtingą metodą padėtims ir intervalams. Numatytuosius valdiklius galite pažiūrėti Padėtis (įkelti stilius).


Position and Spacing

Įtrauka

Įveskite tarpus, kurie bus tarp kairiosios puslapio paraštės (arba kairiojo teksto objekto krašto) ir kairiojo numeravimo srities krašto. Jeigu dabartinis pastraipos stilius naudoja įtrauką, tas kiekis kurį čia įvedate, būna pridedamas įtraukai.

Santykinis

Įtraukia dabartinį santykinį lygį į ankstesnį lygį sąrašo hierarchijoje.

Numeravimo plotis

Įveskite numeravimo srities plotį. Numeravimo simbolis gali būti šios srities kairėje, centre arba dešinėje.

Numbering alignment

Sulygiuoja numeravimo simbolį numeravimo srities kairėje, centre arba dešinėje. Padėtis gali būti pritaikyti, kad išlaikytų minimalų tarpą.

note

The Numbering alignment option does not set the alignment of the paragraph.


Default

Resets the indent and the spacing values to the default values.

Peržiūra

Rodoma parinktų nuostatų rezultato peržiūra.

Įkėlimas ir įrašymas

Saves or loads a numbering format for headings. Saved numbering formats are available to load into other text documents.

note

The Load/Save button is only available for heading numbering. Use List styles to save formatting for ordered or unordered lists.


Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Apply

Applies modifications on all tabs without closing dialog. Cannot be reverted with Reset.

This control appears only when modifying a List style.

Paremkite mus!