Padėtis (Sąrašo stiliai → Pasenę)

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinikite Formatas → Numeravimas ir ženklinimasPadėties kortelę.


Level

Select the level(s) that you want to modify. To apply the options to all the levels, select "1-10". In Chapter Numbering, only one level can be selected, or use "1-10" to apply the options, except Paragraph style, to all the levels.

note

LibreOffice tekstų rengyklė naudoja padėties valdiklius, parodytus čia atveriant dokumentus, kurie naudoja skirtingą metodą padėtims ir intervalams. Numatytuosius valdiklius galite pažiūrėti Padėtis (įkelti stilius).


Position and Spacing

Įtrauka

Įveskite tarpus, kurie bus tarp kairiosios puslapio paraštės (arba kairiojo teksto objekto krašto) ir kairiojo numeravimo srities krašto. Jeigu dabartinis pastraipos stilius naudoja įtrauką, tas kiekis kurį čia įvedate, būna pridedamas įtraukai.

Santykinis

Įtraukia dabartinį santykinį lygį į ankstesnį lygį sąrašo hierarchijoje.

Numeravimo plotis

Įveskite numeravimo srities plotį. Numeravimo simbolis gali būti šios srities kairėje, centre arba dešinėje.

Numbering alignment

Sulygiuoja numeravimo simbolį numeravimo srities kairėje, centre arba dešinėje. Padėtis gali būti pritaikyti, kad išlaikytų minimalų tarpą.

note

The Numbering alignment option does not set the alignment of the paragraph.


Default

Resets the indent and the spacing values to the default values.

Peržiūra

Rodoma parinktų nuostatų rezultato peržiūra.

Įkėlimas ir įrašymas

Įrašo arba įkelia skyriaus numeravimo formatą. Įrašytas skyriaus numeravimo formatas galimas visiems teksto dokumentams.

Note Icon

Įkelti/Įrašyti mygtukas yra galimas tik skyriaus numeravimui. Sunumeruotiems arba suženklintiems sąrašo stiliams, paredaguokite numeravimo stilius pastraipoms.


Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Taikyti

Parinktos ar pakeistos reikšmės pritaikomos neužveriant dialogo lango.

This control appears only when modifying a List style.

Paremkite mus!