Objektas

Atveria submeniu pasirinkto objekto savybių taisymui.

Position and Size

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

Line

Sets the formatting options for the selected line.

Area

Sets the fill properties of the selected drawing object.

Teksto požymiai

Nustato išdėstymo ir pririšimo savybes tekstui pasirinktame grafikos ar teksto objekte.

Dekoratyvusis tekstas

Šiame lange galima taisyti pažymėto dekoratyviojo teksto objekto efektus, nustatytus senesnėse programos versijose naudotame dialogo lange.

Paremkite mus!