Reference

Submeniu, kuriame pateikiamos galimybės taisyti išnašas, galines išnašas, rodyklės ir bibliografijos įrašus.

Jei norite tai atlikti…

Choose Edit - Reference.


Išnašos arba galinės išnašos

Taiso pasirinktos išnašos arba galinės išnašos prieraišą. Paspauskite ant išnašos arba galinės išnašos ir tada pasirinkite šią komandą.

Rodyklės įrašas

Taiso pažymėtą rodyklės įrašą. Sputelėkite pradžioje rodyklės įrašo ir pasirinkite šią komandą.

Bibliografinis įrašas

Taiso pažymėtą bibliografijos įrašą.

Paremkite mus!