Atnaujinti

Atnaujinami dinaminio turinio turintys veikiamojo dokumento elementai, pavyzdžiui, laukai ir rodyklės.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Atnaujinti


Atnaujinti viską

Veikiamajame dokumente atnaujinami visi saitai, laukai, rodyklės, turiniai ir puslapio formatavimas.

Atnaujinti laukus

Veikiamajame dokumente atnaujinamas visų laukų turinys.

Atnaujinti saitus

Atnaujinami saitai veikiamajame dokumente.

Atnaujinti veikiamąją rodyklę

Atnaujinama veikiamoji rodyklė. Veikiamoji rodyklė yra ta, kurioje yra žymeklis.

Atnaujinti rodykles ir turinius

Veikiamajame dokumente atnaujinamos visos rodyklės ir turiniai. Kad būtų galima įvykdyti šią komandą, žymeklis nebūtinai turi būti rodyklėje arba turinyje.

Atnaujinti diagramas

Veikiamajame dokumente atnaujinamos diagramos.

Atnaujinti puslapio formatavimą

Atnaujinamas dokumento puslapių formatas ir puslapiai perskaičiuojami. Jų bendras skaičius rodomas būsenos juostoje.

Paremkite mus!