Atnaujinti diagramas

Veikiamajame dokumente atnaujinamos diagramos.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Atnaujinti → Diagramas


Paremkite mus!