Eilučių numeravimas

Prideda arba pašalina ir suformatuoja eilučių numerius dabartiniame dokumente. Norėdami neįtraukti pastraipos eilutės numeravimo, paspauskite pastraipą, pasirinkite Formatas → Pastraipa, spauskite Numeravimasskirtuką ir tada išvalykite Įterpti šią pastraipą į eilutės numeravimą žymimąjį langelį. Taip pat galite neįtraukti pastraipos stiliaus į eilutės numeravimą.

Note Icon

Eilutės numeriai nėra galimi HTML formatu.


Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Eilučių numeravimas (ne HTML formatui)


Rodyti numeravimą

Prideda eilutes numerius į dabartinį dokumentą.

Rodymas

Nustatykite eilučių numeravimo savybes.

Rašmens stilius

Pasirinkite formatavimo stilių, kurį norite naudoti eilučių numeriams.

Formatas

Pasirinkite numeravimo stilių, kurį norite naudoti.

Padėtis

Pasirinkite kur norite, kad atsirastų eilučių numeriai.

Intervalai

Įveskite tarpų kiekį, kurį norite palikti tarp eilučių numerių ir teksto.

Intervalas

Įveskite skaičiavimo intervala eilučių numeriams.

Skirtukas

Galite įvesti skirtuko rašmenį, kad rodytų tarp eilučių numerių, jeigu skaičiavimo itervalas yra daugiau nei vienas.

Tekstas

Įveskite tekstą, kurį norite naudoti kaip skirtuką.

Kiekvieną

Įveskite eilučių skaičių, kurį norite palikti tarp skirtukų.

Note Icon

Skirtukai yra rodomi eilutėse, kurios nėra sunumeruotos.


Skaičius

Nurodykite ar norite įterpti tuščias pastraipas ar eilutes į kadrus, eilučių skaičiavime.

Tuščios eilutės

Įterpia tuščias pastraipas į eilučių skaičiavimą.

Eilutės kadruose

Prideda eilutės numerius į tekstą kadruose. Numaravimas paleidžiamas iš naujo kiekviename kadre ir yra neįtraukiamas į eilučių skaičiavimą pagrindinėje dokumento teksto srityje. Susieti kadrai, numeravimas nėra paleistas iš naujo.

Kiekvieną puslapį paleisti iš naujo

Paleidžia iš naujo eilučių numeravimą kiekvieno puslapio viršuje.

Pridedami eilutės numeriai

Paremkite mus!