Atnaujinti rodykles ir turinius

Veikiamajame dokumente atnaujinamos visos rodyklės ir turiniai. Kad būtų galima įvykdyti šią komandą, žymeklis nebūtinai turi būti rodyklėje arba turinyje.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Atnaujinti → Rodyklės ir turinius


Paremkite mus!