Atnaujinti veikiamąją rodyklę

Atnaujinama veikiamoji rodyklė. Veikiamoji rodyklė yra ta, kurioje yra žymeklis.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Atnaujinti → Atnaujinti veikiamąją rodyklę


Tą patį galima atlikti dešiniuoju pelės klavišu spustelėjus rodyklę arba turinį ir iš kontekstinio meniu pasirinkus komandą Atnaujinti rodyklę. Kontekstiniame meniu dar yra šios komandos:

Taisyti rodyklę

Atveriamas rodyklės arba turinio taisymo langas.

Šalinti rodyklę

Pašalinama veikiamoji rodyklė arba turinys.

Paremkite mus!