Atnaujinti puslapio formatavimą

Atnaujinamas dokumento puslapių formatas ir puslapiai perskaičiuojami. Jų bendras skaičius rodomas būsenos juostoje.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Atnaujinti → Puslapio formatavimas


Ilguose dokumentuose puslapių formatavimo atnaujinimas gali šiek tiek užtrukti.

Paremkite mus!