Skaičiuoti

Skaičiuoja pasirinktą formulę ir kopijuoja rezultatą iš iškarpinės.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Skaičiuoti

+ pliuso ženklas


Apskaičiuojamos kompleksinės formulės teksto dokumentuose

Rodomas lentelės skaičiavimo rezultatas kitoje lentelėje

Paremkite mus!