Sort

Rikiuoja pasirinktas pastraipas ar lentelės eilutes abėcėlės tvarka arba pagal skaičių. Galite apibrėžti iki trijų rikiavimo raktų taip pat kaip ir sujungti raides ir skaičius, ir skaitinius rikiavimo raktus.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Choose Table - Sort.

From the tabbed interface:

Choose Table - Sort.

On the Table menu of the Table tab, choose Sort.

From toolbars:

Icon Sort

Sort


Rikiavimo kriterijus

Rikiuotės 1–3

Apibrėžia papildomą rikiavimo kriterijų. Taip pat galite sujungti rikiavimo raktus.

Stulpeliai 1–3

Įveskite lentelės stulpelio skaičių, kurį norite naudoti kaip pagrindą rikiavimui.

Rikiuotės tipai 1–3

Pasirinkite rikiavimo parinktį, kurią norite naudoti.

Rikiavimas

Didėjančiai

Rikiuoja didėjančia tvarka, (pavyzdžiui, 1, 2, 3 ar a, b, c).

Mažėjančiai

Rikiuoja mažėjančia tvarka (pavyzdžiui 9, 8, 7 arba z, y, x).

Kryptis

Stulpeliai

Rikiuoja stulpelius lentelėje remiantis dabartinėmis rikiavimo parinktimis.

Eilutės

Rikiuoja eilutes lentelėje arba pastraipose pažymėtoje srityje remiantis dabartinėmis rikiavimo parinktimis.

Skirtukas

Pastraipos yra atskirtos nespausdinamomis pastraipos žymomis. Galite taip pat apibrėžti, kad kortelės arba rašmenys būtų kaip skirtukai, kai rikiuosite pastraipas.

Tabuliavimo žymės

Jeigu pasirinktos pastraipos atitinka sąrašą atskirtą kortelėmis, pasirinkite šią parinktį.

Rašmuo

Įveskite rašmenį, kurį norite naudoti kaip skirtuką pasirinktai sričiai. Naudodami skirtuką, LibreOffice galite nustatyti rikiavimo mygtuko padėtį pasirinktoje pastraipoje.

Parinkti

Atveria Specialiųjų rašmenų dialogo langą, kur galite pasirinkti rašmenį, kurį norite naudoti kaip skirtuką.

Kalba

Pasirinkite kalbą, kuri apibrėžia rikiavimo taisykles. Kai kurios kalbos rikiuoja specialiuosius rašmenis skirtingai nei kitos kalbos.

Skirti didžiąsias ir mažąsias raides

Atskiria didžiąsias ir mažąsias raides, kai rikiuojate lentelę. Azijietiškoms kalboms yra pritaikoma specialusis valdymas.

note

Azijietiškoms kalboms pasirinkite Skirti raidžių lygį kad pritaikytumėte kelių lygių sugretinimą. Kelių lygių sugretinime, pirminės įrašų formos yra pirmiausia lyginamos su formų registrais, o diakritiniai ženklai yra nepaisomi. Jeigu formos yra vienodos, diakritiniai formų ženklai yra lyginami. Jeigu formos vis dar tebėra vienodos, registrai, rašmens pločiai ir Japoniški Kana formų skirtumai yra lyginami.


Paremkite mus!