Konvertuoti tekstą į lentelę

Konvertuoja pasirinktą tekstą į lentelę ar pasirinktą lentelę į tekstą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Lentelė → Konvertuoti → Paversti tekstą lentele


Ši parinktis galima šiame dialogo lange priklausomai nuo konvertavimo tipo.

Stulpelių skirtukas

Skirtukas toks kaip kortelė pažymi stulpelio ribas pasirinktame tekste. Kiekviena pastraipa atrankoje yra konvertuojama į eilutę lentelėje. Lygiai taip pat, kai konvertuojate lentelę į tekstą, stulpelio žymekliai būna pakeisti į rašmenį, kurį apibrėžiate ir kiekviena eilutė būna konvertuojama į atskirą pastraipą.

Skirtukai

Paverčia tekstą į lentelę, naudojant skirtukus kaip stulpelio žymeklius.

Kabliataškis

Pakeičia tekstą į lentelę, naudojant kabliataškius (;) kaip stulpelio žymeklius.

Pastraipa

Pakeičia tekstą į lentelę, naudojant pastraipas kaip stulpelio žymeklius.

Kita:

Pakeičia tekstą į lentelę, naudojant rašmenį, kurį įrašėte į langelį kaip stulpelio žymeklį.

Teksto langelis

Įrašykite rašmenį, kurį norite naudoti kaip stulpelio žymeklį.

Lygus plotas visiems stulpeliams

Sukuria stulpelius vienodo pločio, nepaisant stulpelio žymeklio padėties.

Automatinis formatavimas

Atveria Automatinio formatavimo dialogo langą, kur galite pasirinkti apibrėžtą išdėstymą lentelei.

Parinktys

Antraštė

Suformatuoja pirmąją eilutę iš naujos lentelės kaip antraštę.

Kartoti antraštę

Kartoja lentelės antraštę kiekviename puslapyje, kuris apima lentelę.

Pirmos … eilutės

Kartoja pirmas n eilutes kaip antraštę.

Neatskirkite lentelės

Nepadalina lentelės per puslapius.

Kraštinė

Prideda kraštinę lentelei ir lentelės langeliams.

Paremkite mus!