Galinės išnašos nuostatos

Apibrėžia išnašų formatavimą. Išnašos numeravimo tipas ir pritaikomi stiliai yra galimos parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Išnašos → Galinės išnašos kortelė


Automatinis numeravimas

Numeravimas

Select the numbering scheme that you want to use.

Parinkimas

Aprašas

1, 2, 3

Arabiški skaitiniai simboliai

A, B, C

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III

Romėniški skaitiniai simboliai (didieji rašmenys)

i, ii, iii

Romėniški skaitiniai simboliai (mažieji rašmenys)

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...


Pradėti nuo

Įveskite skaičių pirmai išnašai dokumente. Tai yra naudinga, jeigu norite galinės išnašos numeravimu apimti daugiau nei vieną dokumentą.

Iš kairės

Įveskite tekstą, kurį norite rodyti priekyje galinės išnašos skaičiaus pastabos tekste. Pavyzdžiui, įrašykite „rez:“ kad rodytų „rez: 1“.

Iš dešinės

Įveskite tekstą, kurį norite rodyti iš dešinės galinės išnašos skaičiaus pastabos tekste. Pavyzdžiui, įrašykite „)“ kad rodytų „1)“.

Stiliai

To ensure a uniform appearance for the endnotes in your document, assign a paragraph style, and assign character styles to the endnote anchor number and the number in the endnote area.

Pastraipa

Pasirinkite pastraipos stilių galinės išnašos tekstui. Tik tai specialieji stiliai gali būti pasirinkti.

Puslapis

Pasirinkite puslapio stilių, kurį norite naudoti galinėms išnašoms.

Teksto sritis

Pasirinkite rašmens stilių, kurį norite naudoti galinės išnašos prieraišams dokumento teksto srityje.

Galinės išnašos sritis

Pasirinkite rašmens stilių, kurį norite naudoti galinės išnašos skaičiams galinės išnašos srityje.

Paremkite mus!