Galinės išnašos nuostatos

Apibrėžia išnašų formatavimą. Išnašos numeravimo tipas ir pritaikomi stiliai yra galimos parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Išnašos → Galinės išnašos kortelė


Automatinis numeravimas

Numeravimas

Pasirinkite numeravimo stilių, kurį norite naudoti.

Parinkimas

Aprašas

A, B, C

Didžiosios raidės

a, b, c

Mažosios raidės

I, II, III

Romėniški skaitiniai simboliai (didieji rašmenys)

i, ii, iii

Romėniški skaitiniai simboliai (mažieji rašmenys)

1, 2, 3

Arabiški skaitiniai simboliai

A,… AA,… AAA,…

Abėcėlinis numeravimas su didžiosiomis raidėmis. Po pirmųjų 26 įrašų, numeravimas paleidžiamas iš naujo nuo „AA“.

a,… aa,… aaa,…

Abėcėlinis numeravimas su mažosiomis raidėmis. Po pirmųjų 26 įrašų, numeravimas pradedamas iš naujo nuo „aa“.


Pradėti nuo

Įveskite skaičių pirmai išnašai dokumente. Tai yra naudinga, jeigu norite galinės išnašos numeravimu apimti daugiau nei vieną dokumentą.

Iš kairės

Įveskite tekstą, kurį norite rodyti priekyje galinės išnašos skaičiaus pastabos tekste. Pavyzdžiui, įrašykite „rez:“ kad rodytų „rez: 1“.

Iš dešinės

Įveskite tekstą, kurį norite rodyti iš dešinės galinės išnašos skaičiaus pastabos tekste. Pavyzdžiui, įrašykite „)“ kad rodytų „1)“.

Stiliai

Norėdami užtikrinti tolygią išvaizdą išnašoms dokumente, priskirkite pastraipos stilių.

Pastraipa

Pasirinkite pastraipos stilių galinės išnašos tekstui. Tik tai specialieji stiliai gali būti pasirinkti.

Puslapis

Pasirinkite puslapio stilių, kurį norite naudoti galinėms išnašoms.

Rašmens stiliai

Galite priskirti stilius galinių išnašų prieraišams ir tekstui. Galite naudoti apibrėžtus galinių išnašų stilius arba kitą stilių.

Teksto sritis

Pasirinkite rašmens stilių, kurį norite naudoti galinės išnašos prieraišams dokumento teksto srityje.

Galinės išnašos sritis

Pasirinkite rašmens stilių, kurį norite naudoti galinės išnašos skaičiams galinės išnašos srityje.

Paremkite mus!