Išnašos nuostatos

Nurodo išnašų formatavimą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Išnašos kortelė


note

Nustatyti papildomas parinktis išnašoms, pasirinkite Formatas → Puslapio stilius ir tada paspauskite Išnaša kortelę.


Automatinis Numeravimas

Numeravimas

Select the numbering scheme that you want to use.

Parinkimas

Aprašas

1, 2, 3

Arabiški skaitiniai simboliai

A, B, C

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III

Romėniški skaitiniai simboliai (didieji rašmenys)

i, ii, iii

Romėniški skaitiniai simboliai (mažieji rašmenys)

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...


Skaičiuojama

Pasirinkite numeravimo parinktį išnašoms.

Parinktis

Reiškmė

Vienam puslapiui

Paleidžia iš naujo išnašų numeravimą puslapio viršuje. Ši parinktis yra galima tik jeigu Puslapio pabaiga žymimasis langelis yra pasirinktas Pozicija srityje.

Vienam skyriui

Paleidžia iš naujo išnašų numeravimą kiekvieno skyriaus pradžioje.

Vienam dokumentui

Sunumeruoja išnašas nuosekliai dokumente.


Iš kairės

Įvveskite tekstą, kurį norite rodyti priekyje išnašos skaičiaus pastabos tekste. Pavyzdžiui, įrašykite „iki“ kad rodytų „iki 1“.

Po

Įveskite tekstą, kurį norite rodyti po išnašos skaičiaus pastabos tekste. Pavyzdžiui, įrašykite „)“, kad rodytumėte „1)“.

tip

Footnote numbers are left aligned by default in the footnote area. For right aligned footnote numbers first edit the paragraph style Footnote. Press to open Styles dialog and select Footnote from the list of paragraph styles. Open the local menu with right click and choose Modify. Go to the Indents & Spacing tab page and set indent to 0 before and after the paragraph, including the first line. On Tabs tab page create a tab of right type at 12pt and a tab of left type at 14pt. Then in Footnotes/Endnotes Settings dialog enter \t into the Before and After edit boxes.


Pradėti nuo

Įveskite skaičių pirmai išnašai dokumente. Ši parinktis galima tik pasirinktus „Vienam dokumentui„ Skaičiavimo langelyje.

Padėtis

Puslapio pabaiga

Parodo išnašas puslapio apačioje.

Dokumento pabaiga

Parodo išnašas dokumento pabaigoje kaip galines išnašas.

Stiliai

To ensure a uniform appearance for the footnotes in your document, assign a paragraph style to the footnote text, and assign character styles to the footnote anchor number and the number in the footnote area.

Pastraipa

Pasirinkite pastraipos stilių išnašos tekstui. Tik tai specialieji stiliai gali būti pasirinkti.

Puslapis

Pasirinkite puslapio stilių, kurį norite naudoti išnašoms.

Note Icon

Ši parinktis yra galima tik jeigu Dokumento pabaiga žymimasis langelis yra pasirinktas Padėtis srityje.


Teksto sritis

Pasirinkite rašmens stilių, kurį norite naudoti išnašos prieraišuose savo dokumento teksto srityje.

Išnašos sritis

Pasirinkite rašmens stilių, kurį norite naudoti išnašos skaičiams išnašos srityje.

Tęsinio pastaba

Išnašos pabaiga

Įveskite tekstą, kurį norite rodyti, kai išnašos yra tęsiamos kitame puslapyje, pavyzdžiui, „pratęsta puslapyje“. LibreOffice Tekstų rengyklė automatiškai įterpia sekančio puslapio skaičių.

Sekančio puslapio pradžia

Įveskite tekstą, kurį norite rodyti puslapyje, kur yra pratęsiamos išnašos, pavyzdžiui, „Tęsiama iš puslapio“. LibreOffice Tekstų rengyklė automatiškai įterpia skaičių ankstesniame puslapyje.

Paremkite mus!