Išnašos nuostatos

Nurodo išnašų formatavimą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Išnašos kortelė


Note Icon

Nustatyti papildomas parinktis išnašoms, pasirinkite Formatas → Puslapio stilius ir tada paspauskite Išnaša kortelę.


Automatinis Numeravimas

Numeravimas

Pasirinkite numeravimo stilių, kurį norite naudoti.

Parinkimas

Aprašas

A, B, C

Didžiosios raidės

a, b, c

Mažosios raidės

I, II, III

Romėniški skaitiniai simboliai (didieji rašmenys)

i, ii, iii

Romėniški skaitiniai simboliai (mažieji rašmenys)

1, 2, 3

Arabiški skaitiniai simboliai

A,… AA,… AAA,…

Abėcėlinis numeravimas su didžiosiomis raidėmis. Po pirmųjų 26 įrašų, numeravimas paleidžiamas iš naujo nuo „AA“.

a,... aa,... aaa,...

Abėcėlinis numeravimas su mažosiomis raidėmis. Po pirmųjų 26 įrašų, numeravimas pradedamas iš naujo nuo „aa“.


Skaičiuojama

Pasirinkite numeravimo parinktį išnašoms.

Parinktis

Reiškmė

Vienam puslapiui

Paleidžia iš naujo išnašų numeravimą puslapio viršuje. Ši parinktis yra galima tik jeigu Puslapio pabaiga žymimasis langelis yra pasirinktas Pozicija srityje.

Vienam skyriui

Paleidžia iš naujo išnašų numeravimą kiekvieno skyriaus pradžioje.

Vienam dokumentui

Sunumeruoja išnašas nuosekliai dokumente.


Pradėti nuo

Įveskite skaičių pirmai išnašai dokumente. Ši parinktis galima tik pasirinktus „Vienam dokumentui„ Skaičiavimo langelyje.

Iš kairės

Įvveskite tekstą, kurį norite rodyti priekyje išnašos skaičiaus pastabos tekste. Pavyzdžiui, įrašykite „iki“ kad rodytų „iki 1“.

Po

Įveskite tekstą, kurį norite rodyti po išnašos skaičiaus pastabos tekste. Pavyzdžiui, įrašykite „)“, kad rodytumėte „1)“.

Tip Icon

Išnašos skaičiai yra sulygiuoti kairėje pagal numatytąsias parinktis išnašų srityje. Dėl dešinės lygiuotės išnašų skaičių, pirmiausia pataisykite pastraipos stilių Išnaša. Paspauskite F11 atverti Stiliai dialogo langą ir pasirinkite Išnaša iš pastraipos stilių sąrašo. Atverkite vietinį meniu dešiniu pelės spustelėjimu ir pasirinkite Keitimas. Eikite į Įtraukos ir intervalai skirtuko puslapį ir nustatykite įtrauką 0 pastraipos kairėje ir dešinėje, įskaitant ir pirmąją eilutę. Skirtukai skirtuko puslapyje sukurkite skirtuką dešiniam tipui 12pt ir skirtuką kairiam tipui 14pt. Tuomet Išnašų/Galinių išnašų parinktys dialogo lange įveskite \tį Kairę ir dešinę taisyti langelius.


Padėtis

Puslapio pabaiga

Parodo išnašas puslapio apačioje.

Dokumento pabaiga

Parodo išnašas dokumento pabaigoje kaip galines išnašas.

Stiliai

Norėdami garantuoti tolygią išnašų išvaizdą savo dokumente, priskirkite pastraipos stilių galinės išnašoms.

Pastraipa

Pasirinkite pastraipos stilių išnašos tekstui. Tik tai specialieji stiliai gali būti pasirinkti.

Puslapis

Pasirinkite puslapio stilių, kurį norite naudoti išnašoms.

Note Icon

Ši parinktis yra galima tik jeigu Dokumento pabaiga žymimasis langelis yra pasirinktas Padėtis srityje.


Rašmenų stiliai

Galite priskirti stilius išnašos prieraišui ir tekstui. Galite naudoti apibrėžtą išnašos stilių arba kitą stilių.

Teksto sritis

Pasirinkite rašmens stilių, kurį norite naudoti išnašos prieraišuose savo dokumento teksto srityje.

Išnašos sritis

Pasirinkite rašmens stilių, kurį norite naudoti išnašos skaičiams išnašos srityje.

Tęsinio pastaba

Išnašos pabaiga

Įveskite tekstą, kurį norite rodyti, kai išnašos yra tęsiamos kitame puslapyje, pavyzdžiui, „pratęsta puslapyje“. LibreOffice Tekstų rengyklė automatiškai įterpia sekančio puslapio skaičių.

Sekančio puslapio pradžia

Įveskite tekstą, kurį norite rodyti puslapyje, kur yra pratęsiamos išnašos, pavyzdžiui, „Tęsiama iš puslapio“. LibreOffice Tekstų rengyklė automatiškai įterpia skaičių ankstesniame puslapyje.

Paremkite mus!