Numeravimas

Nurodo skaičiaus formatą ir hierarchiją skyriaus numeravimui dabartiniame dokumente.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Antraščių numeravimas → Numeravimas kortelė


Lygis

Paspauskite skyrių ir struktūros lygmenį, kurį norite redaguoti ir tada nurodykite numeravimo parinktis lygiui. Norėdami pritaikyti numeravimo parinktis visiems lygmenims, išskyrus pastraipos stiliui, paspauskite „1-10“.

Numeravimas

Nurodykite formatavimą pasirinktam struktūros lygiui.

Pastraipos stilius

Pasirinkite pastraipos stilių, kurį norite priskirti pasirinktai pastraipai ir struktūros lygiui. Jeigu paspaudžiate „Joks“, tuomet pasirinktas struktūros lygis nėra apibrėžtas.

Skaičius

Pasirinkite numeravimo tipą, kurį norite pritaikyte pasirinktam struktūros lygiui.

Pasirinkimas

Aprašas

A, B, C, ...

Didžiosios raidės

a, b, c, ...

Mažosios raidės

I, II, III, ...

Romėniški skaitiniai simboliai (didieji)

i, ii, iii, ...

Romėniški skaitiniai simboliai (mažieji)

1, 2, 3, ...

Arabiški skaitiniai simboliai

A,... AA,... AAA,...

Abėcėlinis numeravimas su identiškomis didžiosiomis raidėmis, kur raidžių skaičius nurodo skyriaus lygį. Pavyzdžiui, antras skaičius trečiame lygyje yra „BBB“.

a,…aa,…aaa,…

Abėcėlinis numeravimas su identiškomis mažosiomis raidėmis, kur raidžių skaičius nurodo skyriaus lygį. Pavyzdžiui, trečias skaičius antrame lygyje yra „cc“.

Jokio

Nėra numeravimo simbolio. Tik tai rašmuo arba simbolis apibrėžtas Skirtuko laukuose atsiranda pradžioje numeruojamos linijos.


Rašmens stilius

Pasirinkite numeravimo rašmens formatą.

Parodyti lygius

Pasirinkite struktūros lygių skaičių, kuris bus įtrauktas į skyriaus numeravimą. Pavyzdžiui, pasirinkite „3“, kad atvaizduotumėte tris skyriaus numeravimo lygius:1.1.1

Skirtukas iš kairės

Įveskite tekstą, kurį norite rodyti iš kairės skyriaus numerio. Pavyzdžiui, įrašykite „Skyrius“, kad atvaizduotumėte „1 Skyrius“.

Skirtukas iš dešinės

Įveskite tekstą, kurį norite rodyti skyriaus numeriui iš dešinės. Pavyzdžiui, įrašykite tašką (.), kad atvaizduotumėte „1.“

Pradėti nuo

Įveskite skaičių, kuriuo norite paleisti iš naujo skyriaus numeravimą.

Paremkite mus!