Numeravimas

Nurodo skaičiaus formatą ir hierarchiją skyriaus numeravimui dabartiniame dokumente.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Antraščių numeravimas → Numeravimas kortelė


Lygis

Click the outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for paragraph style, to all the levels, click "1-10".

Numeravimas

Nurodykite formatavimą pasirinktam struktūros lygiui.

Pastraipos stilius

Select the paragraph style that you want to assign to the selected outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

Skaičius

Select the numbering scheme that you want to apply to the selected outline level.

Pasirinkimas

Aprašas

1, 2, 3, ...

Arabiški skaitiniai simboliai

A, B, C, ...

Didžiosios raidės

a, b, c, ...

Mažosios raidės

I, II, III, ...

Romėniški skaitiniai simboliai (didieji)

i, ii, iii, ...

Romėniški skaitiniai simboliai (mažieji)

A,... AA,... AAA,...

Abėcėlinis numeravimas su identiškomis didžiosiomis raidėmis, kur raidžių skaičius nurodo skyriaus lygį. Pavyzdžiui, antras skaičius trečiame lygyje yra „BBB“.

a,... aa,... aaa,...

Abėcėlinis numeravimas su identiškomis mažosiomis raidėmis, kur raidžių skaičius nurodo skyriaus lygį. Pavyzdžiui, trečias skaičius antrame lygyje yra „cc“.

Jokio

Nėra numeravimo simbolio. Tik tai rašmuo arba simbolis apibrėžtas Skirtuko laukuose atsiranda pradžioje numeruojamos linijos.


Rašmens stilius

Select the character style of the numbering character.

Parodyti lygius

Pasirinkite struktūros lygių skaičių, kuris bus įtrauktas į skyriaus numeravimą. Pavyzdžiui, pasirinkite „3“, kad atvaizduotumėte tris skyriaus numeravimo lygius:1.1.1

Skirtukas iš kairės

Įveskite tekstą, kurį norite rodyti iš kairės skyriaus numerio. Pavyzdžiui, įrašykite „Skyrius“, kad atvaizduotumėte „1 Skyrius“.

Skirtukas iš dešinės

Įveskite tekstą, kurį norite rodyti skyriaus numeriui iš dešinės. Pavyzdžiui, įrašykite tašką (.), kad atvaizduotumėte „1.“

Pradėti nuo

Įveskite skaičių, kuriuo norite paleisti iš naujo skyriaus numeravimą.

Paremkite mus!