Skyrių numeravimas

Nurodo skaičiaus formatą ir hierarchiją skyriaus numeravimui dabartiniame dokumente.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Antraščių numeravimas


Skyriaus numeravimas yra susietas su pastraipos stiliais. Pagal numatytuosius nustatymus, antraštės stilius (1-10) yra priskirtas atitinkamam skyriui ir struktūros numerio lygiams (1-10). Jeigu norite, galite priskirti kitus pastraipos stilius struktūros numerio lygiui.

Tip Icon

Jeigu norite sunumeruoti antraštes, naudokite Priemonės → Skyriaus numeravimas meniu komandą, kad priskirtumėte numeravimą pastraipos stiliui. Nenaudokite numeravimo piktogramos formatavimo mygtukų juostoje.


Note Icon

Norėdami paryškinti ekrano vaizdo mastelį skyriui ir struktūros skaičiams, pasirinkite Rodymas → Lauko fonas.


Numeravimas

Nurodo skaičiaus formatą ir hierarchiją skyriaus numeravimui dabartiniame dokumente.

Position

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Įkėlimas ir įrašymas

Įrašo arba įkelia skyriaus numeravimo formatą. Įrašytas skyriaus numeravimo formatas galimas visiems teksto dokumentams.

Note Icon

Įkelti/Įrašyti mygtukas yra galimas tik skyriaus numeravimui. Sunumeruotiems arba suženklintiems sąrašo stiliams, paredaguokite numeravimo stilius pastraipoms.


Be pavadinimo 1 - 9

Pasirinkite apibrėžtą numeravimo stilių, kurį norite priskirti pasirinktam struktūros lygiui.

Įrašyti kaip

Atveria dialogo langą, kur galite išsaugoti esamas nuostatas pasirinktam skyriui ir numeravimo lygiui. Taip pat galite įkelti šias nuostatas iš kito dokumento.

Įrašykite kaip

Paspauskite numeravimo stilių sąraše ir įveskite stiliaus pavadinimą. Skaičiai atitinka struktūros lygį, kuriam stiliai yra priskirti.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!