Statistika

Suskaičiuoja žodžius ir rašmenis su tarpais arba be tarpų, esamoje srityje ir visame dokumente. Skaičius yra laikomas iki kol įrašote ką nors naujai arba pakeičiate sritį.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Statistika


Kaip LibreOffice skaičiuoja žodžius?

Kiekviena rašmenų eilutė tarp dviejų tarpų yra žodis. Brūkšniai, kortelės, eilutės lūžiai ir pastraipos lūžiai yra žodžių rėžiai taip pat.

Žodžiai sujungti brūkšneliu yra skaičiuojami kaip vienas žodis.

Žodžiai gali būti raidžių, skaičių ir specialiųjų rašmenų junginys. Taigi, toliau pateiktas tekstas yra skaičiuojamas kaip keturi žodžiai: abc123 1.23 "$" http://www.pavyzdys.lt.

Pridėti pasirinktinį rašmenį, kuris būtų laikomas kaip žodžio rėžis, pasirinkite → LibreOffice rašyklė → Bendra ir pridėkite rašmenį į Papildomi skirtukai lauką.

Paremkite mus!