Žodžių kėlimas

Žodžiuose, kurie yra per ilgi, kad tilptų eilutėje, įterpiami kėlimo brūkšneliai. „LibreOffice“ programa pasiūlo kėlimo variantus, kuriuos galima priimti arba atmesti. Jei dalis teksto yra pažymėta, žodžių kėlimas atliekamas tik pažymėtoje dalyje. Jei nieko nepažymėta, kėlimas atliekamas visame dokumente.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Priemonės → Kalba → Žodžių kėlimas


Žodžių kėlimas

Jei norite, kad žodžiai veikiamojoje arba pažymėtose pastraipose būtų keliami automatiškai, pažymėkite tokią parinktį pasirinkę komandas Formatas → Pastraipa ir atvėrę kortelę Teksto skaidymas. Automatinį žodžių kėlimą galima aktyvinti ir pastraipos stiliaus nuostatose. Tekste, kuriame aktyvintas automatinis žodžių kėlimas, papildomai vykdant žodžių kėlimo komandą keliamų žodžių nebus randama.

Kai „LibreOffice“ programa randa keliamą žodį, galima atlikti vieną iš šių veiksmų:

Tip Icon

Automatinį žodžių kėlimą galima išjungti atskiroms pastraipoms. Pažymėkite pastraipas, kuriose nenorite kelti žodžių, ir pasirinkite komandą Formatas → Pastraipa, tada atverkite kortelę „Teksto skaidymas“ ir parinkčių grupėje „Žodžių kėlimas“ panaikinkite langelio Automatinis žymėjimą.


Note Icon

Jei norite visada žodžius kelti automatiškai, neatveriant dialogo lango, lange Kalbos nuostatos → Rašymo pagalba pažymėkite parinktį Automatiškai kelti žodžius.


Jei norite kėlimo brūkšnelį įterpti rankiniu būdu, spustelėkite norimoje žodžio vietoje ir paspauskite klavišus +Minuso ženklas (-).

Jei norite įterpti jungiamąjį brūkšnelį, spustelėkite norimoje žodžio vietoje ir paspauskite klavišus Lyg2++Minuso ženklas (-).

Sąlyginius brūkšnelius galima paslėpti lango „LibreOffice“ tekstų rengyklė → Formatavimas parinkčių grupėje „Rodyti“ panaikinus parinkties Kėlimo ženklus žymėjimą.

Žodis

Žodis

Rodomi kėlimo siūlymai pažymėtam žodžiui.

Rodyklės kairėn ir dešinėn

Nustatoma kėlimo brūkšnelio vieta. Šie mygtukai veiksnūs tik kai yra keli galimi žodžio kėlimo būdai.

Praleisti

Nepaisoma žodžio kėlimo siūlymo ir pereinama prie kito žodžio, kurį galima kelti.

Kelti žodį

Nurodytoje žodžio vietoje įterpiamas kėlimo brūkšnelis.

Šalinti

Iš rodomo žodžio pašalinama kėlimo vieta.

Žodžių kėlimas

Paremkite mus!