Hyphenation

Inserts hyphens in words that are too long to fit at the end of a line.

LibreOffice searches the document and suggests hyphenation that you can accept or reject. If text is selected, the Hyphenation dialog works on the selected text only. If no text is selected, the Hyphenation dialog works on the whole document.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Priemonės → Kalba → Žodžių kėlimas

On the Tools bar, click

Icon Hyphenation

Hyphenation


Žodžių kėlimas

Jei norite, kad žodžiai veikiamojoje arba pažymėtose pastraipose būtų keliami automatiškai, pažymėkite tokią parinktį pasirinkę komandas Formatas → Pastraipa ir atvėrę kortelę Teksto skaidymas. Automatinį žodžių kėlimą galima aktyvinti ir pastraipos stiliaus nuostatose. Tekste, kuriame aktyvintas automatinis žodžių kėlimas, papildomai vykdant žodžių kėlimo komandą keliamų žodžių nebus randama.

Kai „LibreOffice“ programa randa keliamą žodį, galima atlikti vieną iš šių veiksmų:

tip

Automatinį žodžių kėlimą galima išjungti atskiroms pastraipoms. Pažymėkite pastraipas, kuriose nenorite kelti žodžių, ir pasirinkite komandą Formatas → Pastraipa, tada atverkite kortelę „Teksto skaidymas“ ir parinkčių grupėje „Žodžių kėlimas“ panaikinkite langelio Automatinis žymėjimą.


note

Jei norite visada žodžius kelti automatiškai, neatveriant dialogo lango, lange Kalbos nuostatos → Rašymo pagalba pažymėkite parinktį Automatiškai kelti žodžius.


Jei norite kėlimo brūkšnelį įterpti rankiniu būdu, spustelėkite norimoje žodžio vietoje ir paspauskite klavišus +Minuso ženklas (-).

Jei norite įterpti jungiamąjį brūkšnelį, spustelėkite norimoje žodžio vietoje ir paspauskite klavišus Lyg2++Minuso ženklas (-).

Sąlyginius brūkšnelius galima paslėpti lango „LibreOffice“ tekstų rengyklė → Formatavimas parinkčių grupėje „Rodyti“ panaikinus parinkties Kėlimo ženklus žymėjimą.

Žodis

Žodis

Rodomi kėlimo siūlymai pažymėtam žodžiui.

Rodyklės kairėn ir dešinėn

Nustatoma kėlimo brūkšnelio vieta. Šie mygtukai veiksnūs tik kai yra keli galimi žodžio kėlimo būdai.

Praleisti

Nepaisoma žodžio kėlimo siūlymo ir pereinama prie kito žodžio, kurį galima kelti.

Kelti žodį

Nurodytoje žodžio vietoje įterpiamas kėlimo brūkšnelis.

Šalinti

Iš rodomo žodžio pašalinama kėlimo vieta.

Paremkite mus!