Skaidyti lentelę

Išskaido dabartinę lentelę į dvi atskiras lenteles žymeklio padėtyje. Taip pat galite pasiekti šią komandą paspausdami dešiniu pelės klavišu lentelės langelį.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Lentelė → Skaidyti lentelę.


Veiksena

Kopijuoti antraštę

Įterpia originalios lentelės pirmą eilutę kaip pirmąją eilutę antrosios lentelės.

Vartotojo aprašyta antraštė (taikyti stilių)

Įterpia tuščią antraštės eilutę į antrą lentelę, kuri yra suformatuota pirmos eilutės stiliumi originalioje lentelėje.

Vartotojo aprašyta antraštė

Įterpia papildomą tuščią eilutę į antrą lentelę.

Be antraštės

Padalina lentelę be antraštės eilutės kopijavimo.

Warning Icon

Kai padalinate lentelę, kurioje yra formulės, tos formulės gali būti paveiktos.


Paremkite mus!