Skaidyti lentelę

Išskaido dabartinę lentelę į dvi atskiras lenteles žymeklio padėtyje. Taip pat galite pasiekti šią komandą paspausdami dešiniu pelės klavišu lentelės langelį.

Jei norite tai atlikti…

From the menu bar:

Choose Table - Split Table.

From the tabbed interface:

Choose Table - Split Table.

From toolbars:

Icon Split Table

Split Table

From the sidebar:

On the Table deck of the Properties panel, click on Split Table.


Veiksena

Kopijuoti antraštę

Įterpia originalios lentelės pirmą eilutę kaip pirmąją eilutę antrosios lentelės.

Vartotojo aprašyta antraštė (taikyti stilių)

Įterpia tuščią antraštės eilutę į antrą lentelę, kuri yra suformatuota pirmos eilutės stiliumi originalioje lentelėje.

Vartotojo aprašyta antraštė

Įterpia papildomą tuščią eilutę į antrą lentelę.

Be antraštės

Padalina lentelę be antraštės eilutės kopijavimo.

warning

Kai padalinate lentelę, kurioje yra formulės, tos formulės gali būti paveiktos.


Paremkite mus!