Taikyti ir taisyti pakeitimus

Automatiškai suformatuoja failą pagal parinktis, kurias nustatėte Priemonės - Automatinis rašybos taisymas - Automatinio rašybos taisymo parinktys. Dialogo lange jūsų yra prašoma priimti arba atmesti pakeitimus.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Taikyti ir taisyti pakeitimus.


Priimti viską

Pritaiko visus formatavimo pakeitimus.

Atmesti viską

Atmeta visus formatavimo pakeitimus.

Taisyti pakeitimus

Averia dialogo langą, kur galite priimti arba atmesti automatinio rašybos taisymo pakeitimus. Galite peržiūrėti pakeitimus padarytus nurodomo autoriaus arba nurodytos datos metu.

Paremkite mus!