Taikyti

Automatically formats a document or a selection according to the options set in the AutoCorrect Options tab.

To select options, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, click the Options tab, then select options in the [M] column to be applied when the Apply command is chosen.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Automatinis rašybos taisymas → Taikant.


Automatinis ženklinimas arba numeravimas

Jei norite sukurti ženklintą sąrašą, pastraipos pradžioje surinkite brūkšnelį (-), žvaigždutę (*) arba pliuso ženklą (+) ir paspauskite tarpo arba tabuliavimo klavišą.

Jei norite sukurti numeruotą sąrašą, pastraipos pradžioje surinkite skaičių su tašku (.) ir paspauskite tarpo arba tabuliavimo klavišą.

note

Automatic numbering is only applied to paragraphs formatted with the “Default Paragraph Style”, “Body Text”, or “Body Text, Indented” paragraph styles.


Paremkite mus!