Apjungti

Minimalus ilgis

Įveskite mažiausią eilutės ilgį procentais nuo lapo pločio, kad vienos eilutės pastraipos būtų jungiamos.

Paremkite mus!