Lentelių automatinis formatavimas

Automatiškai pritaiko formatus esamai lentelei, įskaitant ir šriftą, šešėlius ir kraštines .

Jei norite tai atlikti…

PasirinkiteLentelė → Automatinio formatavimo stiliai (su žymekliu lentelėje).


Pritaikomas lentelės automatinis formatavimas

  1. Spustelėkite ant lentelės langelio arba pasirinkite langelius, kuriuos norite formatuoti.

  2. Pasirinkite Lentelė - Automatinio formatavimo stiliai ir tada spustelėkite formatą, kurį norite pritaikyti.

  3. Spustelėkite OK.

Formatas

Išrikiuoja galimus lentelių formatavimo stilius. Spustelėkite formatą, kurį norite pritaikyti ir tada spauskite Gerai.

Pridėti

Prideda naują lentelės stilių į sąrašą.

  1. Suformatuoja lentelę dokumente.

  2. Pažymėkite lentelę ir tada pasirinkite Lentelė - Automatinio formatavimo stiliai.

  3. Spauskite Pridėti.

  4. Pridėti automatinį formatavimą dialogo lange, įrašykite pavadinimą ir tuomet spauskite Gerai.

Pašalinti

Pašalina pasirinktą lentelės stilių. Negalite pašalinti „Numatytojo lentelės stiliaus“.

Pervadinti

Pakeičia pažymėtos lentelės stiliaus pavadinimą. Negalite pervadinti „Numatytojo lentelės stiliaus“.

Formatavimas

Pažymėkite formatavimo požymius, kuriuos norite įtraukti į pasirinktą lentelės stilių.

Skaičiaus formatas

Įterpia numeravimo formatus į pasirinktą lentelės stilių.

Šriftas

Įterpia šrifto formatavimą į pasirinktą lentelės stilių.

Lygiuotė

Įterpia lygiuotės nuostatas į pasirinktą lentelės stilių.

Kraštinės

Įterpia kraštinės stilius į pasirinktą lentelės stilių.

Raštas

Įterpia fono stilius į pasirinktą lentelės stilių.

Paremkite mus!