Automatinis rašybos taisymas

Automatiškai suformatuoja failą, priklausomai nuo parinkčių, kurios yra nustatytosPriemonės - Automatinis rašybos taisymas - Automatinio rašybos taisymo parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Automatinis rašybos taisymas.


While Typing

Automatiškai suformatuoja dokumentą berašant. Norėdami nustatyti formatavimo parinktis, pasirinkite Priemonės → Automatinis rašybos taisymas ir spustelėkite Parinktys kortelę.

Taikyti

Automatiškai suformatuoja failą, atsižvelgiant į parinktis, kurias nustatote Priemonės - Automatinis rašybos taisymas - Automatinio rašybos taisymo parinktys.

Taikyti ir taisyti pakeitimus

Automatiškai suformatuoja failą pagal parinktis, kurias nustatėte Priemonės - Automatinis rašybos taisymas - Automatinio rašybos taisymo parinktys. Dialogo lange jūsų yra prašoma priimti arba atmesti pakeitimus.

Automatinio rašybos taisymo parinktys

Atveria automatinio rašybos taisymo dialogo langą.

Norėdami atveri Lentelių automatinis formatavimas dialogo langą, spustelėkite lentelės langelį ir pasirinkite Lentelė - Automatinio formatavimo stiliai.

Paremkite mus!