Automatinis rašybos taisymas

Automatiškai suformatuoja failą, priklausomai nuo parinkčių, kurios yra nustatytosPriemonės - Automatinis rašybos taisymas - Automatinio rašybos taisymo parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Automatinis rašybos taisymas.


Kol rašoma

Automatiškai suformatuoja dokumentą berašant. Norėdami nustatyti formatavimo parinktis, pasirinkite Priemonės → Automatinis rašybos taisymas ir spustelėkite Parinktys kortelę.

Taikyti

Automatically formats a document or a selection according to the options set in the AutoCorrect Options tab.

To select options, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, click the Options tab, then select options in the [M] column to be applied when the Apply command is chosen.

Taikyti ir taisyti pakeitimus

Automatiškai suformatuoja failą pagal parinktis, kurias nustatėte Priemonės - Automatinis rašybos taisymas - Automatinio rašybos taisymo parinktys. Dialogo lange jūsų yra prašoma priimti arba atmesti pakeitimus.

Automatinio rašybos taisymo parinktys

Atveria automatinio rašybos taisymo dialogo langą.

To open the AutoFormat for Tables dialog, click in a table cell, and then choose Table - AutoFormat Styles.

Paremkite mus!